Wie betaalt de rekening van het ziekenhuis?


Mochten er substantiële meerkosten komen, dan is het de vraag: wie betaalt? Gaan de premies in 202 drastisch omhoog? Ziekenhuizen stellen operaties uit en #intensivecare draaien overuren. Over de kosten zal „gesteggeld” worden.

Honderden contracten waar zorgverzekeraars en ziekenhuizen in december moeizaam over onderhandelden, kunnen eigenlijk alweer naar het oud papier. Destijds gedane voorspellingen over hoeveel zorg zou worden verleend: hoeveel knieoperaties, hoeveel darmonderzoeken, etcetera.– ze zeggen weinig meer.

Nog nooit heeft de zorgsector zich zo snel moeten transformeren als nu door het coronavirus. Ziekenhuizen zeggen het leeuwendeel van geplande – dus niet-spoedeisende – operaties af. Gepensioneerde artsen en verpleegkundigen trekken hun uniform weer aan. Dure intensivecareafdelingen worden uitgebreid. Wie gaat dat betalen?

Dat vraagstuk gaat over twee geldstromen. Ziekenhuizen kunnen geldproblemen krijgen door grote uitgaven vanwege het virus. En het heeft gevolgen voor de afrekening met zorgverzekeraars, eind dit jaar.

Het wordt interessant te zien hoe de langetermijnkosten worden opgevangen, nu zoveel niet-spoedeisende operaties worden afgezegd. „Simpel gezegd zit bij ziekenhuizen juist op die eenvoudige productie de marge”, zegt Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbaarheid van de zorg bij het Radboudumc. „En op het acute deel soms verlies.”

Verrekenen
Het zal neerkomen op een „groot verrekeningsvraagstuk”, zegt Jeurissen, „waar veel over gedebatteerd en gesteggeld zal worden. Mochten er substantiële meerkosten komen, dan is het de vraag: wie betaalt? Doet men een beroep op de reserves van de instellingen?”

Ik denk dat ik het antwoord al weet.

Bron: NRC