Internationale


Ons kabinet heeft weer eens een misrekening gemaakt. Het kwijtschelden van de dividendbelasting kost meer dan dat het becijferd was. En wie mag dan vervolgens weer daarvoor opdraaien? Juist ja, de burger. Want daar valt nog wel wat te halen. Niet bij de bedrijven die zoveel voordelen hebben, want stel je voor, die zouden ineens besluiten om Nederland de rug toe te keren.

En wat dan nog? Banenverlies? In de bouw kunnen ze nog mensen genoeg gebruiken. Laat die witte boorden maar eens de handen echt uit de mouwen moeten steken, en in werkelijk “het zweet des aanschijns” hun brood verdienen. Van hard werken is nog nooit iemand slecht geworden, hooguit moe…

Om de kosten van de vergrijzing op te vangen, moeten mensen langer doorwerken. Maar die mensen die langer doorwerken houden banen bezet, die jongeren in kunnen vullen. Ja, ouderen krijgen meer loon, dus daarover is de loonbelasting-opbrengst natuurlijk hoger. Maar is een WW-uitkering niet kostbaarder als de AOW? Dat is ook iets wat je je af kan vragen.

Miljarden worden er jaarlijks uitgegeven aan onderzoeken door diverse bureaus, die met uitkomsten komen die iemand zonder een academische titel zo uit zijn mouw kan schudden door slechts gewoon na te denken. Maar ja, die academici hebben er voor gestudeerd, ze moeten toch wat met hun diploma’s kunnen doen.

En ondertussen wordt de echt hardwerkende burger, die maar ternauwernood het hoofd boven water kan houden, verder uitgeknepen. Maar denk ik ondertussen voor sommigen: eigen schuld, dikke bult. Door niet te gaan stemmen, heb je deze uitzuigers een kans gegeven de meerderheid in de tweede kamer te verkrijgen, en ze de gelegenheid gegeven om van ons te stelen. Wat dat betreft mag het kiesrecht van mij weer omgezet worden in een kiesplicht. Dan zullen de uitzuigers op hun daden afgerekend kunnen worden, want reken maar dat die een hoop stemmen zullen verliezen.

Maar ja, het woord “plicht” is in Nederland een beetje in de vergeethoek geraakt. We willen allemaal onze rechten, maar plichten, moet dat? Ja, zeg ik, ik denk aan een strofe in de “Internationale” van Jaap van der Merwe; “Wie rechten eist, die heeft zijn plichten, en wie zijn plicht doet, die heeft recht”. En dat geldt voor ieder, ongeacht de politieke voorkeur (want ik weet dat de Internationale puur socialistisch is).

Hieronder volgt de tekst, en ik blijf hem goed vinden:

De moderne Internationale

(Jaap van de Merwe, 1971)

Hé jôh, ze houden je eronder

Hé jôh, ze houden je tekort

Te gek en 't is dan ook geen wonder

Dat dat niet meer genomen wordt

Nemen wij die maffe troep te grazen

Wij met z'n allen, doe mee, sta op!

Je kunt de zaak nooit op gaan blazen

Allenig met je dolle kop

Nu is 't uit niet meer dralen Zet je schrap, nog één ruk

En de Internationale Brengt alle mensen geluk (2x)

Van hogerhand valt niks te hopen

Van god van vorst of hoge piet

Als wij de zooi niet gingen slopen

Dan gebeurde het gewoonweg niet

Altijd zijn wij gewiekst bestolen

En zijn ons oren aangenaaid

Het wordt tijd dat nou eens onverholen

De rollen worden omgedraaid

De staat dient om ons klein te houden

De wet is net een hoge hoed

De rechter tovert uit zijn mouwen

Wat de rijkdom het best voldoet

Trek ze af die zedige gezichten

Elk mens is even goed als slecht

Die rechten eist heeft ook z'n plichten

En wie zijn plicht doet die heeft recht

De grootmogolen der bedrijven

ontdaan van macht en kapitaal

staan in hun hemd bij al hun wijven:

Naakte jakhalzen, allemaal!

In de kluizen van die bandieten

wordt de vrucht van ons werk vertrapt.

Hoog tijd, dat je die parasieten

hun vuile buit de zak uit klopt.

De kroon probeert ons aan te praten:

"Een wrede vijand op de loer!

Alaaarm! Kanonnen en soldaten..."

't is niet waar! 't is geouwehoer!

Als die kannibalen ons bezweren:

"Strijdt heldhaftig tot in 't graf",

knal dan (voor we deserteren)

op onze generale staf

Kom werkers, denkers, kunstenaren,

wij zijn de club die 't werk verzet.

Wij zullen 't met mekaar wel klaren?

En de geldmelkers plat geplet!

Ja, de mensen worden nog helaas hier

uitgevreten. Maar 't gaat voorbij,

want de dag komt, dat de laatste aasgier

wordt uitgeroeid, en wij zijn vrij...

Een tekst uit 1971, en wat is er veranderd?

NIETS!

Ben van Klinken

Are you already a podcast fan?
Personally, I listen to a podcast every day. I regularly put on Yoors a podcast that belongs to the topic. That podcast winds popularity is not without reason: it is a deepening in a particular subject, engaging conversations, humor, education and you can get out of your bubble by listening to other insights and ideas. The offer of podcasts is infinite, so there is a podcast title on any topic you can think of. Most podcasts are free and easy to listen to on PC, Tablet or on your Phone. The possibilities are endless. Every hobby or topic can be found within this medium. You can listen anytime, you don't have to stay home. For example, in the train, tram or in the car. You get inspired or hear something new! Just like a good book or a beautiful movie, a beautiful podcast can be moved and/or give you new insights. It is content and not volatile. A few examples: What awaits you next week? What can you take into account at work and in your relationships? And what should you especially not do? Your Podcasthoroscope can tell you more! Recently, a new podcasthoroscope is waiting for you every week. Astrologer Nora, known from @indesterren on Instagram, tells you all about work, relationships and love. The podcast gives you your horoscope in four minutes and a huge motivation boost. So start your week fresh with a little prior knowledge. Listen to the podcast here. Let's talk about sex! Exactly that does Excited, the new weekly Day and Night podcast about sex. Why is everyone so obsessed with screwing? And what does porn actually say about our actual sexual needs? In Excited Haroon Ali and Yora Rienstra talk about sex, in all shapes and sizes. As Ihbti'ers, Haroon and Yora don't want to think in boxes and they don't have a heteronormative view of sex. They look at their own prejudices and dare to talk about everything. The first three episodes, porn, penetration and downs are now available! Another very nice tip is De Leeuw Lult. Recently Paul de Leeuw has his own podcast in which he receives regular friends of the show like Richard Groenendijk and Hans Kesting every week to go through the week together. And did you know that you can submit questions for Paul and his guests via Friend of the Show? This week's episode this week is the theme “Life and Death”. Rob Jetten is a guest. Together with meeluller Richard Groenendijk they talk about homosexual hatred. In addition, journalist Michal Citroen wants to talk about her book You are not expected by anyone. This is a poignant story of Jews who survived the camps and the hiding and returned to a cold and cold Netherlands. Listen here. This is the first episode of Are you already a podcast fan?
Tulips from your own garden
The sun was shining (finally!), so the time to walk into the garden. Of course 'armed' with my camera. #springfeeling #tulips #flowers