Inzicht in ogen


#ogen  #oogyoga  #ogenyoga  #yoga  #yogavoorjeogen #ontspannenleven #weesjeeigenbestevriendje  #aandacht  #waarnemen  #bril  #overtuiging   #batesmethode#biologischenatuurwetten

Ogen

We gebruiken ze de hele dag, we zien de wereld door onze ogen.

Of zien we de wereld door onze percepties en overtuigingen?

Heb jij jezelf die vraag wel eens gesteld? Ik wel. En ik heb er antwoorden op gekregen.

Mijn levenshouding zou je beschouwelijk kunnen noemen. Bij alles wat er gebeurt neem ik de tijd te ervaren hoe mijn lichaam er op reageert en of dat realistisch is, in overeenstemming met de gebeurtenissen op dit moment. Mijn lichaam en mijn leven zijn mijn onderzoek terrein.


Mijn gezichtsveld, ogen en zien onderzoek ik sinds 2009. Daar ervoer ik dat ik minder scherp zag en verwonderde me waarom dat zo zou zijn. Alles is energie, dus ook mijn ogen. Wat was er dan gebeurt in mijn leven waarom de ogen waziger zouden gaan zien. Ik herinnerde me dat ik rond mijn 16de ooit een bril had gedragen, geen idee meer waarom en waarom later dan niet meer.

Ik ging me wat verdiepen in de werking van het oog en ontdekte het werk van Dr #Bates . Een oogarts uit New York die leefde rond 1890.

Hij ontdekte dat ogen een zelf helend vermogen hadden, en dat slechter zien vaak te maken had met spanning.

Fysieke spanning

Vele van de oefeningen die hij voorschreef kende ik wel vanuit de yogalessen die ik gevolgd had en sommige daarvan herhaalde ik ook regelmatig in de lessen die ik zelf gaf. Toen ik me bewuster werd van mijn ogen ontdekte ik dat mijn zicht vaak wisselde, soms scherp, soms wazig, het veranderde. Ik begon de oefeningen systematisch toe te passen en merkte dat mijn zicht verbeterde en dat ik veel minder spanning boven mijn ogen voelde.

Fascinerend vond ik dat. Maar ontspanning was 1 ding. Voor mijn gevoel moest er ook wat gebeurt zijn, lichaam en geest zijn een geheel, het lichaam reageert voortdurend op dat wat ik ervaar.

Ik ging op onderzoek uit via de yogafilosofie.

Zelfbeeld

Ik onderzocht mijn zelfbeeld, mijn overtuigingen en percepties aan de hand van de yama’s en de nyama’s. DAt zijn de eerste 2 onderdelen van yoga. Het houdt zelfonderzoek in op de volgende gebieden.

1. Hoe ga je om met je binnenwereld;

*Geweldloosheid, *waarheidslievendheid, *eerlijk zijn, *niet verzamelen, *je energie richten, *niet begeren,

2. Hoe ga je om met de buitenwereld

*zuiverheid, *tevredenheid, *discipline, *zelfonderzoek en *overgave.

Ik leerde steeds meer mezelf te zien zoals ik ben, en niet zoals ik dacht te zijn of zoals ik dacht dat ‘de ander’ me wilde zien. Eerlijk naar mezelf kijken en toegeven dat ik het soms niet goed gezien had, of dat ik iets over het hoofd gezien had, of het juist wel gezien had maar er niet naar gehandeld had. Naar mezelf kijken vanuit de derde persoon, of vanuit degene met wie ik in contact ben. Ik evalueerde vele situaties uit mijn leven en trachtte naar mijn rol in het geheel te KIJKEN zonder een oordeel te hebben.

Hierdoor heb ik een veel helderder en realistischer beeld van mezelf gekregen.


Photo by Siva Adithya from Pexels

Waarnemen

Later verdiepte ik me in het fenomeen #waarnemen . .Ergens had ik gelezen dat je 20 % waarneemt met je ogen en 80 % met je hersenen. Dat wilde ik graag onderzoeken. Nu is mijn onderzoek niet natuurlijk niet meetbaar in procenten maar ik heb wel geleerd dat we vooral waarnemen en handelen vanuit ervaring en herinnering. Vanuit onze aller vroegste jeugd al, in de baarmoeder, nemen we waar, veelal niet bewust. Al deze ervaringen worden opgeslagen in onze hersenen en in ons lichaam.

Aandacht

De #quantumfysica heeft ontdekt dat de waarnemer bepaald wat hij/zij waarneemt. Dat alles bestaat uit mogelijkheden, en dat er geen eenduidige waarheid is. Vertaald naar #yoga is dat; alles is energie, #energie volgt aandacht.

Het betekent ook dat ik ZIE vanuit mijn perspectief en jij vanuit jouw standpunt. Elk mens heeft een ander pakketje meegekregen bij de geboorte, en door opvoeding en ervaringen raken we vertrouwd met onze omgeving. Ouders/ opvoeders/ buren/ juffen en meesters hebben een grote invloed. Als klein kind ben je afhankelijk van je omgeving. Als die omgeving wat anders zegt dan wat jij ervaart heeft dat invloed op hoe jij de wereld ZIET.

Hadden je ouders vaak ruzie maar niet in het bijzijn van kinderen? Was er iets ernstigs gebeurt wat jij duidelijk voelde maar dat je niet verteld werd. Hoe reageerde je ouders als je verdriet had, of pijn of teleurgesteld was? Mochten die emoties er zijn en werden ze ook zo benoemd?

Dit alles heeft invloed op hoe jij de wereld waarneemt.