#Energie: Hoe werken alternatieve energiebronnen? #duurzaam #iOPENER


MIJN REIS DOOR ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN

Goed om het een beetje op een rijtje te krijgen. Met de technologie van vandaag, is er en wordt er ontzettend veel mogelijk.

We laten hebzucht eerst botvieren voordat we onszelf samen sterker maken om onszelf van de ‘verdrinkingsdood’ te redden, maar vanuit de onderstroom komt er momentum en hebben nieuwe technologie die niet alleen goed is voor de mens, maar ook voor de aarde. Wat een concept! Dank hiervoor!

En ook ik ga mijn steentje bijdragen met het ecodorp dat ik (samen met anderen) ga bouwen en dat mooie mogelijkheden gaat omarmen en delen. Hier kun je alvast een kijkje nemen.

NOG EVEN: WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE?

Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet.

Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet persé zo te zijn. En ze zijn ook niet per definitie “groen”.

VORMEN:

AARDWARMTE of geothermische energie

De energie wordt onttrokken uit de aardkorst op duurzame wijze.

 • Bij geothermie wordt door middel van het oppompen van warm water de aardwarmte onttrokken uit de aardkorst. Het warme water is ideaal voor het verwarmen van bijvoorbeeld gebouwen.

 • In Vulkanisch actieve gebieden zoals IJsland is de geothermie een ideale energiebron. In sommige gebieden liggen de warm water reservoirs erg dicht op het oppervlakte. Omdat de hitte hier zo dichtbij het oppervlakte is dat relatief goedkoop.

ZONNE-ENERGIE

Met zonne energie wordt bedoeld: de energie die wordt opgewekt door de energie van de zon op te vangen.  Deze komt in de vorm van warmte en licht.

 • De meest gebruikte toepassing; Thermische zonne energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonnecollectoren.

 • Zonlicht is ook op te wekken door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen, met andere woorden PV-cellen. De fotovoltaïsche cellen zetten de zonnehitte om in elektriciteit.

WINDENERGIE

Wind is een bewegingsenergie, lucht is altijd in beweging

 • Wind kan omgezet worden in energie door middel van windmolens. Windmolens worden aangedreven door de wind die tegen de wieken blaast, die is verbonden met de generator die de beweging omzet in elektriciteit.

GOLFSLAGENERGIE

Bij golfslagenergie gebruikt men de golven van de zee, die constant omhoog en omlaag bewegen onder invloed van de wind, om energie op te wekken.

Dit kan op verschillende manieren.

 • Met behulp van drijvers op het water. Deze drijvers deinen mee met de golven en drijven op deze manier een as aan die is gekoppeld aan een generator. Als het water omhoog komt draait de as een slag. Als het water vervolgens weer naar beneden komt, loopt de as vrij zodat de as maar in één richting draait.

 • Een andere methode is om het water van de omhoog komende golf op te vangen in een reservoir boven het zeeniveau. Dit water kan dan weer naar beneden stromen via turbines die een generator aandrijven.

 • Een derde methode is het in het water plaatsen van een luchtkolom die aan de onderkant een opening heeft en daarmee op het water drijft. Als het water door de golven omhoog komt wordt de lucht samengeperst en wordt de druk in de luchtkolom groter. Als het water weer naar beneden gaat wordt de druk weer kleiner. Dit optredende drukverschil kan een turbine aandrijven en zo kan energie opgewekt worden.

FUSIE-ENERGIE

Fusie-energie wordt ook wel kernfusie genoemd, maar is precies het tegenovergestelde van kernsplijting.

 • Bij kernfusie fuseren lichte atomen tot zwaardere. De fusiereactie dooft vanzelf uit als de reactor stilvalt.

Verbranding van biomassa

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding.

Vaak moet de biomassa eerst vergast of vergist worden tot een biobrandstof.

 • Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen.

GETIJDENENERGIE

Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed.

 • Op de open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan, kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via turbines gekoppeld aan generatoren terug te laten lopen.

WATERSTOF

Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1.

 • Het element komt als dusdanig niet in geïsoleerde vorm voor in normale omstandigheden, maar vormt door de hoge reactiviteit verbindingen.

 • Onder atmosferische omstandigheden vormt waterstof een twee-atomig molecule: diwaterstof, dat meestal gewoon als waterstof of waterstofgas aangeduid wordt.

 • Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Het normale isotoop van waterstof "protium" bestaat maar uit één proton en één elektron en bevat dus geen neutronen.

 • Waterstof is het enige element dat zonder neutronen bestaat.

BLAUWE ENERGIE

Blauwe energie is de naam voor energie die gewonnen kan geworden uit de concentratieverschillen in de zoutconcentratie tussen zout en zoet water.

 • De bekendste blauwe energie methode om deze energie te oogsten is Pressure Retarded Osmosis (PRO, druk door vertraagde osmose).

 • Bij deze techniek wordt er elektriciteit opgewekt uit de druk die ontstaat door osmose ( contact van zoet en zout water).

 • In een osmotische centrale (PRO- centrale) komt het zoute en zoete water binnen, vaak gestroomd vanuit een rivier. Het zoute zee- en zoete rivierwater wordt eerst gefilterd om de installatie niet te beschadigen.

 • Als het water gezuiverd is wordt het zoute en zoete water met elkaar in contact gebracht door middel van een semipermabele membranen. Deze speciale membranen zijn opgerold in kokers. Door het contact zullen de watermoleculen uit het zoete water naar het zout water overvloeien, waardoor er in het zoutwatergedeelte een grote druk wordt opgebouwd van +/- 25 bar. Deze druk wordt gebruikt om een grote turbine aan te drijven die vervolgens weer een generator aandrijft, die de elektriciteit opwekt.

 • Speciale drukwisselaars zorgen ervoor dat het water via de goede kant weg kan stromen en voorkomen een drukverlies. Het (nutteloze) brakke water wordt vervolgens naar de zee geleid.

MAKKELIJKSTE ENERGIE OM OP TE WEKKEN VOOR PARTICULIEREN

Op kleine schaal zijn deze vormen van energie het makkelijkst op te wekken in bruikbare hoeveelheden:

 1. Zonne-energie (via zonnepanelen en zonneboiler)

 2. Verbranding van biomassa (via bv hout)

 3. Aardwarmte (bodemenergie) of geothermische energie (via warmtepomp)

Doe je mee?!

Be iNSPIRED by iNSPIRATION!

Hedwig

#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare

[bron: nl.wikibooks.org, www.energievergelijk.nl/, www.duurzameenergiebronnen.nl/, www.milieucentraal.nl/, nl.wikipedia.org/]

signup

Become a member and reward the writer and yourself.