#Energie: Wat is de beste alternatieve energie NU in 2018? #duurzaam #iOPENER


WAT IS ALTERNATIEVE ENERGIE OOK WEER?

Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet.

Vormen:

 • Aardwarmte of geothermische energie

 • Zonne-energie

 • Windenergie

 • Golfslagenergie

 • Fusie-energie

 • Verbranding van biomassa

 • Getijdenenergie

 • Waterstof

 • Blauwe energie

Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn. En ze zijn ook niet per definitie “groen”.

WAT IS NU DE BESTE ALTERNATIEVE ENERGIEVORM VOOR NEDERLAND?

Als je kijkt naar de factoren:

 • meeste impact nu,

 • minst risicovol nu voor aarde en mens, en

 • minst vervuilend nu in de productie van de benodigde apparatuur en het opwekken van de energie

ZONNE-ENERGIE

Het lijkt erop, met waar de technologie en kennis NU is, dat zonne-energie de meeste mensen (huishoudens) in Nederland met (voldoende) energie kan voorzien en hierbij het meest bijdraagt aan het schoner houden van het milieu.

ZONNE-ENERGIE BESTE ALTERNATIEVE ENERGIEVORM, ALS:

 1. als zonnepanelen gemaakt worden van organische zonnecellen. Dit is niet alleen goedkoper om te produceren, maar omzeild ook het mijnen van silicium, het nodige transport hiervan e.d.

 2. als bestaande zonnepanelen die hun tijd hebben gehad, gerecycled worden (een zonnepaneel maken uit gerecyclede materialen kost ongeveer 70% minder energie dan zonnepanelen uit nieuwe materialen)

Inmiddels zijn organische zonnecellen in panelen even efficiënt als de traditionele zonnepanelen! (en het vervuilende proces van de productie van silicium naar zonnecellen hoeft dus ook niet meer plaats te vinden)

JE HUIS ENERGIE NEUTRAAL MAKEN KAN!

Aldus URGENDA “Voor elke woning is er een oplossing beschikbaar, toegesneden op het huis en de wensen van de bewoners. Afhankelijk van het type woning kost het energieneutraal maken circa € 35.000.

Dit bedrag betaalt een gemiddeld huishouden momenteel in 15 jaar aan energiekosten. De kosten voor het energieneutraal maken van uw huis kunnen vooraf gefinancierd worden, bijvoorbeeld door een subsidie en een lening.

U kunt dit bedrag in 15 jaar aflossen, zonder een toename van de maandlasten. U bent direct zelfvoorzienend en u heeft geen energierekening meer.”

Via Thuisbaas kun je alle steun krijgen die je nodig hebt om dit te realiseren.

ZONNEPANELEN OP HET DAK AANTREKKELIJKER ALS GELD OP DE BANK

IEDEREEN ZIJN EIGEN ENERGIE IN 2030

Voorbeeld van Eneco en hun visie van Nederland in 2030

Voor de duidelijkheid, het combineren van duurzame vormen van energie is het meest effectief om een constante aanvoer van energie te hebben.

Heb je genoeg om mee aan de slag te gaan? Help je mee 100% duurzame te gebruiken in Nederland in 2030?!

Doe mee!

Be iNSPIRED by iNSPIRATION!

Hedwig

#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare

signup

Become a member and reward the writer and yourself.