Is er een muzikale methode voor het interpreteren van spraak? | Muziek

Is er een muzikale methode voor het interpreteren van spraak?

Cochleaire implantaten zijn een veel gebruikte methode voor het corrigeren van gehoorverlies voor personen met schade aan hun hersenen, binnenoor of gehoorzenuwen. De geïmplanteerde apparaten maken gebruik van een elektrode die in de cochlea wordt ingebracht en helpt bij het stimuleren van gehoorzenuwvezels. De spraakpatronen die worden gehoord bij het gebruik van een implantaat zijn echter vaak spectraal gedegradeerd en kunnen moeilijk te begrijpen zijn. Vocodale spraak, of vervormde spraak die spraak imiteert door een cochleair implantaat, wordt gebruikt in akoestisch en auditief onderzoek om spraakbegrip onder verschillende omstandigheden te onderzoeken.

Muzikaal vermogen en betere communicatie

Muzikaal vermogen, beschreven door de aanleg van een persoon om een ​​instrument te bespelen, geluidspatronen te interpreteren of verschillende tonen te herkennen, is al lang gekoppeld aan een hogere cognitieve capaciteit en betere communicatievaardigheden. Wetenschappers zijn nu aan het testen om te zien of iemands muzikaliteit of niveaus van muzikale ervaring invloed hebben op hun percepties van spraakherkenning. Dus de vraag ligt in hoe muziek van invloed is op de mogelijkheden om verschillende toonhoogtes, intonaties en ritmes te horen in vervormde spraak. De akoestische informatie in gevocoderde spraak is heel anders dan die van natuurlijke spraak in de aanwezigheid van ruis. De ritmische patronen van natuurlijke spraak worden vaak gehandhaafd in vocodige spraak, dus muzikanten kunnen de overhand hebben bij interpretatie vanwege hun ervaring met ritmeproductie. Muzikanten kunnen echter ook redelijk opkomen voor niet-musici vanwege het verlies van informatie.

Gottfried:

"Door de jaren heen heb ik mijn studies over deze relatie tussen spraak en muziekperceptie voortgezet en is er veel recent onderzoek geweest dat suggereert dat muzikale ervaring niet alleen te maken heeft met verbeterde spraakperceptie in de tweede taal, maar ook met verbeterde fonetische perceptie in iemands eerste taal en in een betere herkenning van spraak in lawaai."

SuperLab programma

Met behulp van een in de handel verkrijgbaar programma genaamd SuperLab, werden onderzoeksdeelnemers (zowel muzikanten als niet-musici) gevraagd om zinnen en woorden te transcriberen. Ze werden vervolgens toegewezen aan een trainingsmethode voor vocoded of natuurlijke spraak en gevraagd om opnieuw zinnen te transcriberen. De eerste resultaten toonden aan dat muzikanten geen significant voordeel hadden ten opzichte van niet-muzikanten bij het interpreteren van spraak gestuurde spraakpatronen, maar dit kan te wijten zijn aan beperkte steekproefvariatie. Beide groepen scoorden ver boven de kans op de Musical Ear Test, dus het is mogelijk dat, als ze luisteraars met zeer arme muzikale oren testten, ze ook niet zo goed zouden presteren op de spraakmakende spraak. Hij merkte ook op dat de resultaten nog steeds bruikbaar zijn bij het beoordelen van de mate waarin muzikale ervaring verband kan houden met de perceptie van gedegradeerde spraak. De toepassingen van deze onderzoeksperiode gaan verder dan het begrijpen van spraak voor een verscheidenheid aan akoestische interpretatiepatronen. Het begrijpen van normale spraak in een lawaaierige omgeving is afhankelijk van ritmische patrooninterpretaties en is akoestisch vergelijkbaar met het proberen  spraakpatronen te begrijpen. Als muzikale ervaring het begrip verbetert, kan het ook nuttig zijn bij spraakherkenning van dag tot dag in rumoerige omgevingen.

Bron: Science Daily

klassieke

Reageren op deze post of zelf ook aan de slag als blogger op Yoors? Meld je dan hier gratis aan!

Share
Share and get paid.