Is Soraya nog een voorbeeld? (CIS 6) | Flying Eagle

Is Soraya nog een voorbeeld? (CIS 6)

voorbeeld

Soraya K. was de leider van terreurorganisatie C.I.S. Sinds haar bekering is zij een ander mens.

Maar is zij nu nog wel echt een voorbeeld voor Iris en Carol?

Soraya is nu anders 

Zoals gezegd is Soraya K. nu helemaal veranderd. Haar criminele levensstijl heeft zij afgezworen.

Zij vertrouwt nu helemaal op haar Redder en Verlosser, Jezus Christus. Ze leeft nu als een vrije en blije jonge vrouw.


Toch klaagt haar geweten haar nog steeds aan. Immers, zij is er wel verantwoordelijk voor dat Iris en Carol op dit moment nog in problemen zitten.

Door de prediking in de kerk heen spreekt God tot haar. Ze moet contact met hen opnemen om haar andere ik te laten zien.

Dat valt haar zwaar, maar ze weet dat ze niet anders kan. That’s all-in the game, beseft ze.


Het valt haar zo zwaar dat ze het steeds maar uit blijft stellen. Ze wil het zoveel mogelijk op eigen kracht doen, maar dat redt geen mens.

Daarom gaat ze uiteindelijk in gesprek met een pastoraal werkster. En die hulpvraag wordt beloond…


voorbeeld

Wie is Soraya nu?  

voorbeeld

Soraya is een enthousiaste en sportieve jongedame. Ze heeft haar draai in deze wereld gevonden en geniet van het leven. Maar, zegt ze, niet op de wereldse manier, want God heeft mij gekocht. Hij heeft mijn zonden vergeven en bevrijd van alle pijn uit het verleden. Daarom dans en spring ik nu graag uitbundig voor Hem.

Ik heb in mijn CIS tijd leiderschapskwaliteiten ontwikkeld. Dat gebruik ik nu samen met alle ervaring in de wereld-zonder-God om mensen voor Hem te interesseren. Ik houd ervan mensen te confronteren met enerzijds hun fouten, maar anderzijds ook met datgene wat zij missen in het leven. En gelukkig komen daar doorheen van tijd tot tijd mensen tot geloof.

Verlangen naar Iris en Carol  

Dat laatste gunt Soraya haar voormalige partners in crime, Iris en Carol, natuurlijk ook. Ze zegt dat ze hen jammer genoeg uit het oog verloren is, maar hen heel graag weer zou ontmoeten. Volgens Soraya heeft niemand minder dan God Zelf dat verlangen in haar hart gelegd. Ze wil weer hun voorbeeld worden.

voorbeeld

Het goede nieuws is, dat de reclasseringsambtenaar wel wil bemiddelen. Hij wil wel zorgen dat Soraya de beide andere meiden binnenkort te spreken krijgt. Maar dan wel ieder apart, gezien hun individuele trajecten.

Soraya is blij dat dit nu in gang wordt gezet. Al wordt ze er wel wat zenuwachtig van. Immers, zullen Iris en Carol het haar kwalijk nemen dat zij hen in problemen heeft gebracht? En dat zij – nu het haar goed gaat – in feite heeft laten stikken?

 

PS: Meen je de jongedame op de foto’s te (her)kennen, wéét dan dat zij slechts een personage in dit verhaal vertegenwoordigt. Zij heeft in werkelijkheid niets met criminaliteit te maken.

Andere delen van CIS (en meer…)  

Ben je benieuwd hoe het verdergaat? Blijf dan volgen, want dit vervolgverhaal gaat door! In de planning staat binnenkort de ontmoeting van Soraya en Carol.

voorbeeld

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.