Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn.

Ja, een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn.

De rivier is ziek
Het wordt droger, er valt minder sneeuw, de waterstand is lager dan ooit. Hoe zal de Rijn in de komende decennia veranderen door klimaatverandering?

De watertoevoer stond de afgelopen decennia als gevolg van klimaatverandering onder druk. De rivierwaterstand van de Rijn wordt voornamelijk beïnvloed door neerslag, gesmolten sneeuw en ijs van gletsjers, weet Marit van Tiel.Van Tiel promoveerde op de hydrologie van gletsjers in berggebieden en begrijpt als geen ander hoe die de rivierwaterstand kunnen beïnvloeden.

Kenmerken van de rivier: Verhang, verval, stroomgebied en stroomstelsel van de Rijn uitgelegd

‘De hoeveelheid neerslag is natuurlijk variabel’, vertelt ze. ‘In koude en nattere jaren stroomt er naar verhouding minder smeltwater door rivieren als de Rijn.’ De gletsjer blijft dan enigszins intact. ‘Maar in een warm en droog jaar compenseren de gletsjers juist voor het tekort aan neerslag, die smelten dan sneller.’ Die balans zorgt ervoor dat de hoeveelheid water in de Rijn elk jaar min of meer gelijk is.

Maar dat evenwicht is zoek. Uit modellen van Van Tiel en haar collega’s blijkt dat binnen twintig jaar de helft van alle gletsjers in het Rijngebied gesmolten zal zijn – als de uitstoot van broeikasgassen op hetzelfde niveau blijft. Na 2080 zijn de gletsjers nagenoeg verdwenen, zo is haar verwachting. De gevolgen daarvan zijn mogelijk desastreus. ‘Mensen denken over gletsjers: die zijn zo ver weg, ergens diep in de Alpen’, zegt ze. ‘Maar het maakt wel degelijk uit wat er met die gletsjers gebeurt, ook voor Nederland.’

Binnen twintig jaar zal de helft van alle gletsjers in het Rijngebied gesmolten zijn – als de uitstoot op hetzelfde niveau blijft ‘Ons spaargeld, het smeltwater waar we nu in de zomer op kunnen rekenen, raakt op. Het waterpeil van de Rijn zal dalen’

Martin Hendriksma en Huub Stapel maken een tocht langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn. Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan Hoek van Holland waar hij de Noordzee instroomt.
https://www.npostart.nl/langs-de-rijn/POW_04529663 

Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More2 comments