GOD spreekt : Zie, Ik ben bij u alle dagen


Zie, Ik ben bij u alle dagen

Zie, Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde van de wereld.

Ik laat u mensen niet alleen, omdat Ik weet dat u dan verloren zou gaan, omdat u alleen niet in staat bent uw taak op aarde te volbrengen.

Ik daalde af naar de aarde, omdat Ik sinds eeuwigheid wist, dat u weerloos zou zijn overgeleverd aan hem, wiens wil u in het leven riep met gebruikmaking van goddelijke kracht, en omdat Ik u wilde helpen tegen zijn knechtschap.

Ik ben weer opgestegen naar de hemel, als mens moest Ik van u scheiden.

Lijfelijk kon Ik niet eeuwig bij u mensen blijven, maar Ik beloofde u mijn geest, die bij u zou blijven tot aan het einde van de wereld.

Weliswaar ben Ik lichamelijk niet meer onder u, maar geestelijk ben Ik dat voortdurend, zodat u zich nooit verlaten zult hoeven te voelen door Hem, die voor u een werkelijke helper kan zijn in elke nood.

Roep Mij aan, opdat u zich bewust onder mijn hoede begeeft.

En blijf u ook steeds van mijn aanwezigheid bewust, en u zult elke aardse en geestelijke noodtoestand meester worden, want u doet het dan met Mij en Ik wil u begeleiden bij elke stap.

U bent nooit alleen, vooropgesteld dat u niet alleen zult willen zijn.

En het is volledig aan u overgelaten, bij wie u zich zult willen aansluiten, bij Mij of mijn tegenstander.

Hij zal steeds bij u zijn.

Hij zal u in het nauw brengen of u naar zich toe lokken.

Maar Ik ben steeds bereid u bescherming te bieden tegen hem, wanneer u het zelf wilt.

Daar echter uw wil doorslaggevend is, grijp Ik niet zichtbaar in als hij u in het nauw brengt, maar Ik wacht uw roep af die in geest en in waarheid naar Mij moet worden opgezonden om ook steeds verhoord te worden.

Ik ben bij u tot aan het einde van de wereld.

Wat een troostvolle belofte ligt er in deze woorden, dat u zich nooit vereenzaamd zult hoeven te voelen, dat u nooit verlaten bent door de Macht die alles kan en ook wil, omdat ze u liefheeft.

Die alleen op uw roep wacht om u met haar aanwezigheid gelukkig te maken en u te geven wat u nodig hebt: licht en kracht, liefde en genade in overvloed.

Amen

God