Ik ben de opstanding, zei Jezus Z

Ik ben de opstanding, zei Jezus

Pasen is het feest van de opstanding 

Gedachten over Johannes 11:25-26 

Pasen is een bijzonder feest. Het is in feite door God Zelf ingesteld, toen het volk Israël bevrijd werd na 430 jaar slavernij in Egypte. Het stond vanaf toen symbool voor de grote verlossing die zou komen. Een bevrijding, die al op de eerste bladzijden van de Bijbel - direct na de zondeval van Adam en Eva - is aangekondigd.


Jezus sprak de woorden ‘Ik ben de opstanding en het leven’ uit op een bijzonder moment in de geschiedenis. Zijn vriend Lazarus is overleden en is inmiddels ook begraven. ‘Dood is dood’ en ‘God is dood’ zijn door sommige mensen gebezigde uitspraken. Maar Jezus gebruikt dus andere woorden.

Hij geeft hoop in bange, onzekere tijden. Rouw en verdriet hebben niet het laatste woord. Zeker niet als Hij op het toneel verschijnt. Dat merken Maria en Martha aan den lijve. En mèt hen zijn diverse andere mensen getuige van het wonder van de opstanding uit de dood. Lazarus komt, als Jezus hem roept, zijn graf uit wandelen. De lijkwaden worden daarna snel van hem afgewikkeld.


johannes11

Mijn persoonlijke Lazarus ervaring  

Weet je trouwens dat ik persoonlijk ook een soort Lazarus ervaring heb? Anders, maar toch… Dat vond plaats tijdens gebed in een conferentieachtige Cleansing Stream setting. Het was een specifiek gebed in de strijd tegen de geest van dood. Niet dat ik wist dat die geest grip op mij had, maar…

Tijdens het gebed voelde ik op een gegeven moment, dat er iets van mij afgewikkeld werd. Zoiets als wat Lazarus zal hebben ervaren, toen men de lijkwaden van hem afwikkelde. Gebondenheid maakte plaats voor vrijheid. Iets wat ook het volk Israël - zij het in andere vorm - tijdens de uittocht kan hebben meegemaakt.

Mede hierdoor wéét ik diep van binnen dat het waar is. God is realiteit! Ik heb het te vaak meegemaakt dat Hij Zich zo aan mij openbaarde. Heel af en toe voel ik een parallel met de discipel die Jezus liefhad en die zoveel van zo dichtbij heeft meegemaakt. Mijn doopnaam is dan ook Johannes…

De opstanding en het leven  

God Zelf gaf de mens de belofte en voerde ook uit wat daarvoor nodig was. Hij kwam naar de aarde en liet ons in Jezus zien wie Hij is. Uit pure Liefde, uit pure genade mag ook jij daarvan proeven.

johannes11

De opstanding is een voldongen feit. Met Pasen mogen we dat vieren, daar stil bij staan en verwonderd stil van worden. Er staat de mens een nieuw leven te wachten. Een nieuw normaal, kun je dat misschien noemen.

Maar de vraag die Jezus aansluitend aan Maria stelt is: ‘Geloof je dat?’. Een vraag die Hij hier doorheen ook aan jou stelt. Geloof jij dat Jezus voor jou is opgestaan uit de dood? Dat Hij uit pure Liefde en genade jou het leven schenkt? Geloof jij Hem?

 
johannes11

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
DM