Koppzorgen. Verkrijgbaar op: www.boekenbestellen.nl/boek/koppzorgen . Ook verkrijgbaar op de welbekende verkoopadressen met ISB-nummer: 978-94-6345-111-6.


Mijn missie is om psychische kwetsbaarheid, depressie en zelfdoding makkelijker bespreekbaar te maken. Ik merk aan den lijve hoe onwennig en ongemakkelijk deze onderwerpen nog zijn. Hoe fijn zou het zijn als er minder veroordelend om wordt gesprongen met suïcide, psychische kwetsbaarheid en/ of depressie? Wat zou er gebeuren wanneer hier meer openheid in komt? Gewoon een luisterend oor. Het blijkt helaas nog vaak moeilijk om daar invoelend op te kunnen reageren/ mee om te gaan wanneer je zelf nooit met dergelijke verlangens/ gevoelens te maken hebt gehad of er in je nabije omgeving mee te maken hebt gehad. Dit is mijn aandeel tot de weg naar bespreekbaarheid.....hoe klein ook, in dit aspect is klein, beduidend groot.