#julihooimaand  😍 juli is hooimaand: de maand waarin van oudsher het hooien plaatsvindt. augustus is oogstmaand: de maand waarin van oudsher geoogst wordt. Het woord oogst is overigens ontstaan uit de Latijnse naam Augustus.

Juli is de hooimaand