Liefde en haat


Welke kracht is het die je leert, wanneer je iemand haat, om hem met je blik te treffen of hem zelfs te slaan?
 

En wanneer je iemand liefhebt, welke kracht is het die je leert hoe naar die persoon te lachen, 

hem zacht toe te spreken, hem te omhelzen of hem geschenken te brengen?

Of het nu gaat om liefde of om haat, het is altijd dezelfde kracht, maar de ene keer uit ze zich onder een 'venusiaanse' vorm en handelt ze met fijngevoeligheid, expressiviteit, poëzie en zachtheid en de andere keer wordt ze 'martiaans' en kan ze alles op haar weg verwoesten.

Je hoeft trouwens slechts te kijken hoe de liefde die op een lager niveau wordt uitgedrukt, in geweld omslaat.
De behoefte om hun verlangens te bevredigen, maakt mannen en vrouwen egoïstisch en wreed, 

ze bekommeren zich niet om de ander.

Hij die daarentegen de hogere niveaus van de liefde wil uitdrukken, handelt met edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, hij denkt enkel aan de ontplooiing en het geluk van degene die hij bemint.
En toch gaat het hier oorspronkelijk om dezelfde impuls.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Beloon de maker en jezelf

Word gratis lid.