Kerkdienst in de gevangenis (114) | Flying Eagle

Kerkdienst in de gevangenis (114)

… een van de gevangenen de dienst …

Voorgaan in de kerkdienst 

Vervolgverhaal Kalle en Pietje, deel 114

kerkdienst

Iedere zondag is er een kerkdienst in de gevangenis. Normaal wordt die geleid door een voorganger uit een kerk in de regio. Als primeur leidt deze zondag een van de gevangenen de dienst. De deur gaat open voor Pietje, zegt Annie tegen Kalle als zij dat hoort.


Op Kalles advies neemt Pietje haar eigen getuigenis als basis. Ze vertelt hoe zij God leerde kennen. Meer en meer ervaart ze de warmte van de Heilige Geest. Net zo warm als een kop thee, zegt ze vol vuur.


Mel en Judith hangen als aandachtige luisteraars bijna letterlijk aan haar lippen. Maar er zijn meer aanwezigen. Tien andere gevangenen en enkele bewakers zijn diep onder de indruk van haar verhaal. Ze verlaten de zaal na de dienst ontroerd.


Later zegt Pietje tegen Kalle: deze muts gaf ze iets om over na te denken.

 

In de zomermaanden gebruiken we de kernwoorden van de afgelopen maanden in de @140woorden uitdaging opnieuw.

In deze aflevering is dat: theemuts.


Zoals eerder gemeld, de jongedame op de foto staat slechts model voor Pietje.

Zij heeft géén crimineel verleden. Dit is en blijft een fictief verhaal…


kerkdienst

Andere delen Kalle en Pietje 

kerkdienst

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
You share. We pay.