Welke Europese landen wekken duurzame energie op


Een aantal jaren geleden was daar ineens Al Gore. Al Gore ging zich inzetten om de opwarming van de wereld tegen te gaan. In Europa is er toen een #klimaatakkoord opgesteld voor de Europese landen. De aarde zou in een rap tempo opwarmen door onder andere het stroom dat moet opgewekt worden voor ons. Voor het opwekken van de energie komt #CO2 vrij wat zorgt voor de #opwarming van de #aarde . Al Gore heeft er mede voor gezorgd dat landen zich moeten houden aan eisen voor de uitstoot van CO2. #europa

Wie is Al Gore?

Albert Arnold Gore jr. Was van 1993 tot 2001 vicepresident van de Verenigde Staten. Hij zet zich nu vooral in voor de aarde en heeft ervoor gezorgd dat landen steeds meer investeren in duurzame energie. In 2007 zorgde hij voor wereldwijde bekendheid voor het fenomeen de opwarming van de aarde door het organiseren van een benefietconcert Live Earth. Op elk continent was een concert geregeld en veel bekende sterren hebben hun medewerking verleend. Al Gore is mede-eigenaar van het bedrijf dat zich bezig houdt met energiebesparende technologie.

Wat is duurzame energie?

Ondanks dat producten steeds #energiezuiniger worden, verbruiken we een hoop energie per huishouden. De energie kan op verschillende manieren opgewekt worden door kerncentrales of door natuurlijke hulpbronnen. Dit laatste wordt ook wel groene stroom of duurzame energie genoemd. Duurzame energie kan op verschillende manieren opgewekt worden: door wind, zon, water en biomassa.

  • Windenergie wordt opgewekt door windmolens die gaan draaien door de wind. Op deze manier kan energie opgewekt worden.
  • Via het zonlicht kan ook energie opgewekt worden. Het zonlicht van de zon schijnt op zonnepanelen en kan dit omzetten in energie. Dit kan ook gebruikt worden voor particuliere die een aantal van die zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Ook kan via de panelen water opgewarmd worden zodat een Cv-ketel niet veel gebruikt meer hoeft te worden.
  • Daar het plaatsen van een stuwdam en de later door een aantal kanalen te laten lopen, kan energie opgewekt worden. Het water stroomt door de kanalen naar de andere kant door de kracht die vrijkomt wordt energie gewonnen.
  • De nieuwste technologie op duurzame energie op te wekken is op boerderijen. De uitwerpselen van de dieren wordt in een tank opgeslagen en de gassen die dan in het proces vrijkomen kan energie opgewekt worden. #duurzameenergie #energie

Duurzame energie in Europa

In 2020 moeten de landen die de klimaatafspraken hebben ondertekend 20% van de energie duurzaam opwekken. Voor ieder land geldt 1990 als basisjaar in 2020 moet dus 20% van de energie in 1990 duurzaam opgewekt worden. De overheid moet hier voorzorgen door het plaatsen van windmolens of het subsidiëren van zonnepanelen voor bedrijven en particulieren. De stroomrekening gaat in 2013 met ongeveer 9 Euro omhoog via de extra belasting die in rekening wordt gebracht. Op deze manier kan Nederland voldoen aan de gemaakt afspraken en zo meer duurzame energie opwekkende materialen inzetten. In 2011 werd 3,8% van de totale energieverbruik van ons land duurzaam opgewekt. Zweden en Noorwegen zijn de echte koplopers van Europa. Het totale energieverbruik wordt daar voor met 48% en 62% opgewekt uit duurzame energie. Nu is dit voor die landen makkelijker omdat ze veel water hebben van de sneeuw en regen die er valt. Verder zijn er een aantal maanden in het jaar veel langer licht dan bij ons. Omdat de landen niet dezelfde omstandigheden hebben, is het lastig om het te vergelijken met elkaar.

Land%*
Noorwegen62
Zweden48
Portugal24
Denemarken22
Spanje14
Duitsland11
Frankrijk11
Italië10
Ierland5,5
België5
Nederland3,8
Groot-Britannië3,2
* percantage vertegenwoordigd de opgewekte duurzame energie van het land van het totale energieverbruik in 2011.

Samenvatting

In 2020 moet 20% van het totale energieverbruik uit 1990 worden opgewekt door duurzame energiebronnen. Dit om de opwarming van de aarde tegen te gaan om minder te laten stijgen. Door de opwarming van de aarde smelt het ijs op de Noordpool en hierdoor kunnen sommige landen verdwijnen. Voor Nederland die ook het klimaatverdrag heeft getekend, heeft nog een lange weg te gaan. Over 9 jaar moeten we 16,2% meer energie opwekken door duurzame energiebronnen.