Klimaatverandering: voedselproductie moet radicaal veranderen.


#Klimaatverandering . Productie en consumptie van voedsel moeten veranderen om klimaatverandering te beheersen. Om klimaatverandering binnen de perken te houden en voldoende voedselproductie te garanderen moet de wereld de productie en consumptie van voedsel en het gebruik van land radicaal wijzigen. Om de opwarming van de aarde te beperken is alleen het beperken van de uitstoot van industrie en verkeer niet voldoende.

Dat is de conclusie van een donderdag gepubliceerd rapport van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties. Landbouw, bosbouw en ander landgebruik veroorzaken een kwart van alle broeikasgassen. De helft van alle methaanemissie wereldwijd, komt van weilanden en rijstvelden. Verder zorgen de ontbossing en het verdwijnen van veengebieden voor meer uitstoot, volgens het IPCC. Driekwart van het ijsvrije land wordt door de mens bewerkt. Inmiddels is een kwart daarvan ‘degraded’, mede als gevolg van bodemerosie. Bij een ongewijzigde aanpak kan na 2050 de voedselproductie in problemen komen. Er is sprake van een vicieuze cirkel: niet alleen wakkert de manier waarop de mens land gebruikt klimaatverandering aan, die klimaatverandering heeft ook zelf invloed op de bodem.
Share
You share. We pay your share.