Doemscenario blijkt meest accurate klimaatmodel tot nog toe


Van de vier mogelijke klimaatscenario’s die zijn opgesteld door het VN-klimaatpanel (IPCC) blijkt het doemscenario het dichtst aan te leunen bij de realiteit. Minstens tot 2050 is het dan ook de meest realistische leidraad voor overheden in hun klimaatplanning, stelt Amerikaans onderzoek.

Het model, dat in de media meestal de naam “worst-case scenario” of “doemscenario” krijgt, heet officieel “RCP8.5”. Het is het meest pessimistische van de vier scenario’s van het IPCC en krijgt de kritiek alarmistisch te zijn, omdat het uitgaat van een gestaag stijgende uitstoot van broeikasgassen. Die uitstoot zou leiden tot een temperatuurstijging met maar liefst 5 graden in de volgende tachtig jaar.

Afwijking van 1 procent
Maar een nieuwe analyse door het Woods Hole Research Center in de VS toont aan dat het model het beste het voorbije patroon benadert van wat de wereld heeft uitgestoten tussen 2005 en 2020. De afwijking bedraagt zelfs minder dan 1 procent. Dat is preciezer dan de drie andere, meer optimistische uitstootscenario’s die het VN-klimaatpanel gebruikt in zijn rapporten.

Regeringen kunnen het doemscenario dus maar beter tot 2050 als leidraad gebruiken bij hun beslissingen, schrijven de onderzoekers.

En ook in de volgende decennia blijft het model de beste leidraad voor regeringen, stellen de onderzoekers. Want ook als de huidige wereldwijde klimaatplannen voor de volgende decennia worden meegeteld, blijft de wereld het dichtste bij scenario RCP8.5. Regeringen kunnen het dus maar beter tot 2050 als leidraad gebruiken bij hun beslissingen, schrijven de onderzoekers. Doen ze dat niet en gaan ze uit van een meer optimistisch scenario, dan baseren ze hun beleid op een te rooskleurige inschatting van de #klimaatverandering en de fysieke risico’s die ermee gepaard gaan.

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.