De boekhouding van ‘klimaatscepticus’ Böttcher


Eind februari onthulden Follow the Money en De Volkskrant dat emeritus hoogleraar in de chemie Frits Böttcher in de jaren negentig van 25 bedrijven en organisaties financiering ontving voor zijn ‘frontale aanval’ op de #klimaatwetenschap. Vandaag publiceren we een overzicht van alle donaties aan Böttcher’s ‘CO2-project’, en leggen we uit hoe we de bedragen achterhaalden — ondanks pogingen destijds om de financiering middels creatieve boekhouding te verhullen.


Frits Böttcher (1915-2008), emeritus hoogleraar in de chemie, adviseur van Shell en één van de oprichters van de Club van Rome, ontving tussen 1990 en 1998 in totaal 1,13 miljoen gulden van 25 bedrijven en organisaties voor zijn rol in het klimaatdebat. In deze periode voerde Böttcher naar eigen zeggen een ‘frontale aanval’ op de heersende klimaatwetenschap.

De top vijf donateurs waren Shell (fl. 271.849), staalgigant Hoogovens (tegenwoordig Tata Steel, fl. 166.000), chemieconcern DSM (fl. 85.000), Bovag (fl. 75.000) en de NAM (fl. 60.000). Het geld kwam binnen op een aparte rekening van Böttcher’s Global Institute for the Study of Natural Resources.

Omdat bedrijven in de latere jaren van Böttchers zogeheten ‘CO2-project’ uit vrees voor de publieke opinie steeds voorzichtiger werden in het financieren, was het achterhalen van de bedragen niet altijd eenvoudig.

Een stichting die Böttcher in 1994 met Britse gelijkgestemden oprichtte, het European Science and Environmental Forum, stelde onafhankelijk te zijn van externe belangen en enkel inkomsten uit de verkoop van publicaties te ontvangen. Honderden van hun boeken die kritieken op de klimaatwetenschap bevatten, werden echter door bedrijven uit de olie-, kolen-, chemie- en staalindustrie gekocht.\

Ook voor en na het CO2-project (1990-1998) werd Böttcher door bedrijven gefinancierd. Zo ontving zijn stichting al in 1979 30.000 gulden van Shell om het broeikaseffect te onderzoeken. De band met zijn voormalig werkgever bleef tot zijn overlijden in 2008 bestaan: tussen 2006 en 2008 ontving Böttcher van Shell 90.000 euro voor een autobiografisch project, dat nooit werd afgerond.
Share
Share and earn.