Een enkele paardenbloem voor een behoorlijk stukje met koekoeksbloemen. De macro stand op telefoon weer gebruikt. De natuur blijft mooi en wordt steeds mooier naar gelang we verder de lente ingaan... 


©vlindertj73