Boeren gaan weer op weg naar Den Haag.


Deze keer niet op de trekker, maar te voet. 40 natuur- en boerenorganisaties lopen vandaag 10 kilometer van Delfgauw naar het Binnenhof om een 10-puntenplan aan te bieden aan minister Carola Schouten. Ze willen het kabinet helpen met een duurzaam beleid dat inzet op #kringlooplandbouw .

Keten sluitender maken
"Kijk, daar zijn de stallen van de buurman", wijst akkerbouwer Pieter Korst naar een boerderij een paar honderd meter verderop. Sinds een paar jaar werken hij en zijn buurman, die veehouder is, samen. Korst verbouwt een deel van zijn gewassen speciaal voor de koeien van de buren. In ruil daarvoor krijgt hij de mest van die koeien om over zijn land uit te rijden.

"Het is een kleine vorm van kringlooplandbouw, waarmee wij de keten sluitender kunnen maken", zegt hij. Het vee krijgt voedsel van om de hoek, en Korst hoeft veel minder kunstmest te gebruiken en giert met een voor hem bekend product.

Kabinet wil radicale omslag naar kringlooplandbouw