Leerlingengesprekken


Ik had van leerlinggesprek met mijn klasstitularis.
( mijn school heet Wispelberg, 1ste middelbaar)
Ik had problemen op school maar ik durf het niet te zeggen.
Kunnen jullie mij tips sturen?