Het Leerorkest spreekt de muziektraditie op Curaçao aan


Het Leerorkest spreekt de muziektraditie op Curaçao aan en geeft alle kinderen een muziekinstrument in handen. Hoe leuk en magisch is het, om viool, altviool, cello, contrabas, hoorn, dwarsfluit, hobo of slagwerk te leren spelen en vervolgens samen te spelen in een orkest!

Visie en doelen Met een Leerorkest op school krijgen alle kinderen de kans een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken in hun eigen symfonieorkest. Muziek maken in een Leerorkest is goed voor de totale ontplooiing van kinderen. Zij doen allerlei vaardigheden op waarmee ze sterker in hun schoenen komen te staan. De positieve effecten zijn talloos, zoals het versterken van de eigen kracht, het empowerment-aspect. Op Curaçao zijn op de meeste scholen de artistieke vakken wegbezuinigd, het Leerorkest kan dat tij weer keren.

leerorkest

Introductie van het Leerorkest op Curaçao! De introductie van het Leerorkest op Curaçao is een unieke kans om een laagdrempelige muziekonderwijs infrastructuur op te zetten op het eiland, een structurele aanpak dus, voor de lange termijn. Van oudsher is muziek belangrijk op het eiland, maar op school is daar door gebrek aan middelen niet altijd aandacht voor geweest en er is geen muziekonderwijs infrastructuur waar alle kinderen aan deel kunnen nemen.

Een muzikaal en sociaal project Het Leerorkest staat voor een muzikaal en sociaal project. Het project is méér dan muziek alleen. Samen muziek maken is ook een sociale beweging, waar een grote groep mensen bij betrokken is en zich aan op kan trekken. Het Leerorkest besteedt veel aandacht aan betrokkenheid van ouders. De slogan van het Leerorkest is niet voor niets: ‘omdat muziek voor iedereen is’. 


leerorkest

Het Leerorkest werkt vanuit een fundamenteel ander idee en andere aanpak dan traditionele muziekscholen die individueel onderwijs bieden aan kinderen (en ouders) voor wie dit soort voorzieningen al vanzelfsprekend zijn. Het Leerorkest brengt de muziekschool naar de kinderen toe. Op school kan ieder kind mee doen, ongeacht afkomst of sociaal-economische achtergrond.

Op maandag 23 oktober 2017 ging het Leerorkest echt van start op Curaçao! Bijna honderd kinderen van de basisschool Maria Auxiliadora in Willemstad hadden een ‘speeddate’ met allerlei muziekinstrumenten. Na de kennismaking kozen de kinderen welk instrument zij gaan spelen in hun eigen Leerorkest. De muziekdocenten gaven een mini-concert en de kinderen konden zelf de dwarsfluit, klarinet, hoorn, trompet, trombone, slagwerk en viool ontdekken.

De kinderen krijgen het hele jaar muziekles op hun eigen instrument, op school, onder schooltijd. Er zijn inmiddels meerdere scholen op Curaçao die met het Leerorkest zijn begonnen. Een lokale Stichting Leerorkest Curaçao maakt dit mogelijk. Stichting Leerorkest in Amsterdam helpt met de expertise en de instrumenten. De introductie van het Leerorkest op Curaçao is een unieke kans om een laagdrempelige muziekonderwijsinfrastructuur op te zetten op het eiland. Van oudsher is muziek belangrijk op het eiland, maar op school is daar door gebrek aan middelen niet altijd aandacht voor geweest. Het Leerorkest spreekt de muziektraditie op Curaçao aan en geeft alle kinderen een muziekinstrument in handen. 

Het Leerorkest werkt vanuit haar thuisbasis in Amsterdam-Zuidoost al ruim tien jaar aan de “democratisering van muziekeducatie”. In de woorden van Leerorkest-oprichter Marco de Souza: “Wij vinden dat kunst voor iedereen is. Maar muziekeducatie is vaak zo georganiseerd, dat het hoogdrempelig en kostbaar is. Wij willen ervoor zorgen dat de drempel veel lager wordt, zodat kinderen in achterstandsposities evengoed de kans krijgen om muziek te leren maken en ook thuis een instrument hebben.”

Zie hieronder een leuke video waar kinderen instrumenten uitproberen, om te voelen welk instrument het beste bij hen past.