Geschreven door Thierry P. Dinjens  ·

  ·
Zoals we reeds weten is het Leijpark een heksenketel vol met specialisten. Eén van hen heeft een merkwaardig gestreept pakje aan. Ik heb het over een spin en wel bepaald de Huiszebraspin. Zij behoort tot de springspinnen en is uitgerust met merkwaardige technieken en snufjes. Zoals haar naam al aangeeft beweegt zij zich springerig voort. Zodra zij echter een sprong waagt die te ver lijkt, dan val zij niet op de grond, maar dan lijkt zij, de zwaartekracht trotserend, terug te schieten naar daar waar zij vandaan kwam. Hoe kan dit? Zij houdt ons voor de gek. Zij zit namelijk gezekerd aan een klein dun draadje spinrag. Dit is haar levenslijn die haar ervan weerhoudt om te pletter te storten.
De Huiszebraspin maakt geen web, maar besluipt haar prooien (vliegen, muggen, kevers, andere spinnen) om hen vervolgens te bespringen en met gif in te spuiten, alvorens hen te verorberen.
De Huiszebraspin heeft echter nog een foefje in huis, dat haar onderscheidt van alle andere spinnen op de wereld. Om te begrijpen wat dat is, moeten we eerst even naar haar gedrag kijken:
De spin besluipt prooien, zoals vliegen en muggen. Maar, zoals iedereen weet die weleens met de mepper achter deze lastpakken aan heeft gezeten, vliegen en muggen hebben zogeheten facetogen. Dit zijn ogen samengesteld uit tienduizenden lichtontvangers. Met andere woorden: Vliegen en muggen kijken overal om zich heen en zien de kleinste vorm van beweging. Moeilijk te vangen dus. De Huiszebraspin moet dus één ding zo weinig mogelijk doen en dat is bewegen. Een lastige kwestie als je je prooi wilt besluipen. De Huiszebraspin heeft hier iets op gevonden: zij kan haar netvlies bewegen!
Doodstil zit het spinnetje op een blad; haar kop beweegt niet en toch ziet zij de aankomende vlieg, die haar in de flank benadert, vol aankomen. Haar netvlies draait simpelweg naar de vlieg toe en de vlieg ziet die beweging, die zich achter in haar ogen afspeelt, niet. Vanuit de positie waar ze zit kan ze haar sprong gaan berekenen en zo vergroot ze haar kans op succes.  De Huiszebraspin heeft acht ogen en met de grootste twee ziet zij tevens kleurverschillen. Zij is een moordmachine met speciale wapens, waar wij met onze moderne wetenschap enkel maar van kunnen leren. Ze is welkom in het Leijpark; er zijn genoeg muggen hier om te verorberen. Als dit spinnetje dit voor ons komt doen, springen we zelf een gat in de lucht!


#park #huiszebraspin

Leijpark013 Huiszebraspin