Leijpark013 Klein streepzaad


#leijpark013 #kleinstreepzaad

Leijpark013
Gepubliceerd door Thierry P. Dinjens  · 14 november om 15:31  ·
Wat is een mooier beeld van de sprong naar volwassenheid dan een zaadje dat voortgedreven door de wind aan een parapluutje van pluis hangt? We zien dit beeld als we de pluizenbol van een paardenbloem leeg blazen en hierbij een wens doen of aan de overgebleven pluisjes proberen te zien hoeveel kinderen we gaan krijgen. Een onschuldig kinderspelletje dat we allemaal wel eens gespeeld hebben. Wat we toen echter niet door hadden was het feit dat niet elke 'paardenbloem' waarmee we dit spelletje speelden, ook daadwerkelijk een paardenbloem was. Er zij namelijk meer geel bloemen die later pluizenbollen vormen. Eén van hen staat in groten getale in het Leijpark. Haar naam: Klein streepzaad.
De naam Klein streepzaad is verwarrend. Als de bloem uitgebloeid is vormt zij vruchten, waarbinnen de zaden zich ontwikkelen. Het zijn niet de zaden die gestreept zijn, maar de vruchten, die eruit zien als kleine langwerpige bonen. De zaden vertonen ribbels en met een beetje fantasie zou je er strepen in kunnen zien, maar de naam blijft omstreden.
Klein streepzaad kent geen toepassing in een of ander ambacht, maar is wel zeer belangrijk voor het Leijpark, om het gegeven dat een groot aantal bijen afhankelijk is van haar. Nu heeft Klein streepzaad (en daarmee al deze bijen) de mazzel dat ze heel hardnekkig is. Ze groeit in de weiden van het park, maar ook half op de paden, tussen stoeptegels, op braakliggend terrein en tegen hekwerken op. Er wordt momenteel gebouwd vlakbij het Leijpark, maar dit alles houdt het Klein streepzaad niet tegen, integendeel: ze vindt het heerlijk en vindt hier nieuwe gronden om te ontspruiten.
Het voortbestaan van het Klein streepzaad in het Leijpark staat of valt met de wijze van maaien. Als er in fasen gemaaid wordt, dan blijft er altijd wel ergens genoeg plek voor Klein streepzaad om te wortelen. De bloemen bloeien tussen juni en november, dus je zou zeggen dat er voldoende tijd is om een paar keer te maaien op verschillende plekken en niet alles ineens kort te maaien. We zien in de praktijk het Klein streepzaad niet afnemen en bijen zoals we eerder al de revue hebben zien passeren, zoals de pluimvoetbij, varen er wel bij.
In vergelijking met de paardenbloem zijn de bladeren van Klein streepzaad veel smaller en de bloemen zijn ook kleiner. Er bestaat zelfs een tussenvorm die de naam paardenbloemstreepzaad draagt en zodra we die in het Leijpark tegenkomen dan halen we haar voor de lens.
Tot die tijd doen we het met deze nectarbom die o zo belangrijk is voor elke gevleugeld insect dat jongen groot te brengen heeft in het Leijpark en daarbuiten. Een lieflijk bloemetje van onschatbare waarde: Klein streepzaad.