Gepubliceerd door Thierry P. Dinjens  · 5 september om 18:00  ·
Het lijkt een beetje tegenstrijdig als we in het Leijpark een vliegensoort aantreffen die druk bezig is met de voortplanting. Natuurlijk; ieder dier is hier vroeg of laat mee bezig, maar juist voor deze vlieg lijkt de dood toch alledaagser dan het leven. Zij is namelijk de Lijkenvlieg.
Die naam laat weinig te raden over. Het is deze vlieg die op lijken afkomt, van muis tot schaap, van rat tot mens. Nu zijn er meerdere vliegen en kevers die een dood lichaam interessant vinden, als voedsel voor zichzelf of als plek om hun larven in te deponeren die zich vervolgens aan het zachte vlees tegoed doen, maar de Lijkenvlieg komt pas als het lichaam ook daadwerkelijk gaat ontbinden.  De eerste dag is het nog niet zo ver, meestal pas na de tweede dag en aan het begin van de derde komen er gassen vrij die de typische lijklucht veroorzaken. Wie deze ooit geroken heeft zal zeggen dat deze afgrijselijke geur met niks anders te vergelijken is, maar toch hebben wetenschappers hun best gedaan om een definitie te geven: Neem de gecombineerde geur van mottenballen (wie kent ze nog?), rotte vis, rotte eieren, ontlasting, rotte witte kool en knoflook en voilà: daar is de lijkengeur. Miljarden bacteriën veroorzaken het ontstaan van gassen die dergelijke geuren verspreiden. Buitengewoon luguber, maar de aanwezigheid van de Lijkenvlieg kan van buitengewoon groot belang zijn om het tijdstip van overlijden vast te stellen. Dat heeft een oorzaak: de ontwikkelingsstadia van de larven van de Lijkenvlieg zijn voorspelbaar.
De larven kennen drie stadia waarin zij steeds iets groter worden en toewerken naar de pop waarin zij zich uiteindelijk tot volwassen vlieg ontwikkelen. Dat hele proces duurt 38 dagen. Al naar gelang men dus vliegenlarven (maden) van de Lijkenvlieg aantreft in de overledene, kan men aan de hand van het stadium waarin de larven verkeren zien hoelang deze larven er reeds zijn. En al die tijd is het lijk in kwestie dus al in staat van ontbinding. Elke vliegensoort die zich voedt met kadavers heeft een andere ontwikkeling en als je deze allemaal bestudeert en combineert krijg je een aardig beeld omtrent het tijdstip van overlijden, in acht genomen dat er meer elementen van invloed zijn, zoals het weer (de temperatuur) en de samenstelling van de grond waarop een lichaam ligt. Een lijk vergaat anders op klei dan op zandgrond. Bovendien is de aanwezigheid van insecten van invloed als ook de zuurgraad van de grond. De studie van vliegen en in dit geval de Lijkenvlieg geeft op zichzelf staand nooit de doorslag, maar vormt een belangrijk onderdeel tussen alle invloedsfactoren.
En dit alles zien we tegen het licht van de Lijkenvlieg, die zo heerlijk aan een vrijage begonnen is op een grashalm in het Leijpark, omringd door een bloemenzee vol nectar, waar de volwassen vliegen van leven. De vlieg zal er geen enkel besef van hebben dat haar nakomelingen ons helpen in ons wetenschappelijk (forensisch) onderzoek. Zij vliegt en vrijt slechts en vindt in het Leijpark een veilige haven om dit te doen. Laten wij hopen dat zij ons nooit hoeft te bezoeken. Laat ons vredig in bed heengaan omringd door onze geliefden. Maar mocht het nodig zijn, dan is de Lijkenvlieg één der dieren die uiteindelijk voor afsluiting zal zorgen. En afsluiting is voor velen nog belangrijker dan het verlies zelf. Men kan er een plekje aan geven. De Lijkenvlieg heeft zelf haar plekje reeds gevonden: Het Leijpark..

#leijpark013 #lijkenvlieg

Leijpark013 Lijkenvlieg