Leren leven met minder | Hans

Leren leven met minder

De échte uitdaging de komende jaren ligt in het leren leven met minder. Maar als de pandemie een test was om wakker te worden, dan zijn we gezakt. Hoeveel rampen zijn er nodig voor een cultuuromslag?


Hoeveel rampen nog? De vraag is wat er voor nodig is om een cultuurverandering plaats te laten vinden. Als de pandemie een test was om wakker te worden, dan zijn we in ieder geval gezakt. Ijverig werden vervuilende bedrijven, van KLM tot Tata Steel, zonder duurzame voorwaarden overeind gehouden. ‘Net zo ijverig gaan we deze zomer gewoon weer op vliegvakantie. Het bestuur van Shell moest door een rechter gedwongen worden om de energietransitie te versnellen.

Extreme, ongekende droogte bedreigt leven op westelijk halfrond. Miljoenen mensen ondergaan hitte-adviezen, aangezien een recordbrekende hittegolf een groot deel van het westen van de Verenigde Staten in haar greep houdt, de droogte verergert en de dreiging van bosbranden vergroot. De nationale correspondent van CBS News, Jonathan Vigliotti, sprak met Vladimir Duthiers en Anne-Marie Green van CBSN over de zorgen die het extreme weer met zich meebrengt.

Klimaatonderzoeker: ‘Denk nu na over terugtrekken als zeespiegel stijgt’. Op veel plekken lukt het niet meer om „kustgebieden te beschermen”. Wetenschappers zeggen: houd daar nu al rekening mee.

Bezorgdheid neemt toe nu poolijs steeds sneller smelt
In Antarctica beweegt een enorme gletsjer steeds sneller in de richting van de zee. En op de Noordpool wordt het ijs snel dunner. Verschillende ontwikkelingen, veroorzaakt door de snelle opwarming van de aarde, doen de bezorgdheid over de poolgebieden toenemen.

Acute droogte dreigt voor drie miljoen Afghanen. Meer dan drie miljoen Afghanen dreigen geconfronteerd te worden met acute droogte. Dat komt omdat er afgelopen winter te weinig sneeuw is gevallen en omdat de infrastructuur gebrekkig is. De crisis komt bovenop het oplaaiend geweld in Afghanistan en de sociaal-economische gevolgen van de pandemie.

Meren over de hele wereld verliezen snel zuurstof
In zoetwatermeren wereldwijd neemt het zuurstofgehalte snel af. Hoofdschuldige is de klimaatverandering, die de biodiversiteit en de drinkwaterkwaliteit bedreigt, volgens recent onderzoek in Nature.

VN-wetenschappers: ‘Behandel klimaatverandering en verlies van biodiversiteit als twee kanten van dezelfde medaille’
De twee grootste milieurampen van dit moment, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, kunnen succesvol worden aangepakt. Maar alleen met een beleid dat beide problemen tegelijk aanpakt, zeggen wetenschappers.

Een fundamenteler probleem: de milieuschade van massatoerisme. De toerisme-industrie was in het pre-coronatijdperk verantwoordelijk voor 8 procent van de opwarming van de aarde. Daarom blijft het curieus dat kabinet noch parlement de pandemie aangreep om burgers te verleiden tot de vermindering van massatoerisme. Zij stimuleerden zelfs het tegenovergestelde. De inefficiënte miljardeninjectie in KLM (zonder harde duurzaamheidseisen) is daar een ander voorbeeld van.


Share
You share. We pay.

5 comments