#studie #autisme #vakantie #uitdaging #organiseren #opdracht #werkweek

Leuke opdracht aan het doen, een werkweek uitschrijven voor jongeren met autisme als opdracht voor mijn thuisstudie. Ben benieuwd of ik op de goede weg zit? Kan iemand even meelezen? Heel graag zelfs. Aanvullen mag ook als je ideeën hebt, ook heel graag zelfs. Nog niet alles is naar mijn mening correct ingevuld. Heb je dus autisme of ken je iemand van de Yoors family met autisme die zou kunnen helpen met deze opdracht? Hulp wordt gewaardeerd. Ik deel de tekst hieronder alvast:

Casus:
U werkt in een instelling die jongeren met een autistische stoornis begeleidt. De jongeren krijgen persoonlijke begeleiding van u en uw collega’s, waarbij u de gezinnen bezoekt. Daarnaast zijn er voor de jongeren gezamenlijke activiteiten. Hier kunnen zij lot- en leeftijdsgenoten ontmoeten en samen in een ontspannen sfeer aan hun eigen doelen werken. De jongeren zijn in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. De groep bestaat uit acht jongeren. Tijdens de komende zomervakantie organiseert u vijf dagdelen voor deze groep met het thema ‘Op wereldreis’.

Opdracht 1: Maak een plan van aanpak voor de vakantieweek aan de hand van de vijf w’s.
Tijdens de zomervakantie wordt er voor een groepje van acht jongeren een vakantieweek georganiseerd in de instelling die jongeren begeleidt met een autistische stoornis. Deze vakantieweek is bedoeld voor de jongeren om contact te leggen met andere lot- en leeftijdsgenoten. Gedurende deze vakantieweek worden er aan de jongeren verspreid over vijf dagdelen activiteiten aangeboden met als thema ‘ Op wereldreis’.

Opdracht 2: Maak het activiteitenplan voor de vijf dagdelen.
Maandag:    De eigen wereld maken volgens eigen interpretatie. Oftewel een dagdeel knippen en plakken en scheuren en kliederen.
Dinsdag:     ???
Woensdag:    ???
Donderdag:    ???
Vrijdag:    Spaanse Tapas op het menu. De jongeren kiezen zelf een klein gerechtje uit om te maken dat zij lekker vinden. Gezamenlijk gaan jullie de boodschappen doen, koken en eten om de vakantieweek met een feestelijke maaltijd af te kunnen sluiten. Om zoveel mogelijk prikkels te vermijden voor de jongeren zullen de boodschappen in de ochtend al gedaan worden met hen.
Voor het boodschappen doen, worden de jongeren onderverdeeld in twee groepjes van vier met één begeleider die met hen meegaat ter ondersteuning om de boodschappen te halen. De derde begeleider gaat mee als achterwacht om eventueel jongeren op te vangen als deze toch teveel prikkels ontvangt en uit de situatie moet daardoor.

Opdracht 3.1: Maak een draaiboek voor een activiteit van één dagdeel.
Maandag:
Deze dag maken de jongeren ieder hun eigen interpretatie van wereld. De jongeren knippen hiervoor een grote cirkel uit een blauw papier en plakken deze op een groot vel zwart papier. Op de blauwe cirkel hebben de jongeren dan alle vrijheid om hun eigen wereld te maken. Het is wel handig om een stappenplan en wat plaatjes van de wereld te hebben zoals deze eruit ziet. Dit kan helpen om de fantasie van de jongeren te prikkelen.
08.30    Inloop met kopje thee en koekje voor de jongeren, dit moment is om de jongeren te laten aarden in de omgeving waarin ze terecht komen. Het moment gunnen dat ze de kat uit de boom kunnen kijken bij wijze van spreken.
09.00     Start activiteit, leg de activiteit uit aan de hand van het stappenplan.
10.00    Pauze moment, een moment voor rust.
10.15     Voortgang activiteit, belangrijk is om de jongeren de ruimte te geven om terug te keren naar de activiteit.
11.00    Einde activiteit en opruimen materialen
11.30     Gezamenlijke lunch, geef de jongeren wederom een stappenplan zodat zij kunnen helpen met de voorbereiding van de lunch. Zij hebben dan taken en weten wat van hen verwacht wordt. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid.  
13.00     Afsluiting dagdeel.

Opdracht 3.2: Noem de materialen die nodig zijn tijdens dit dagdeel.
Voor ieder dagdeel geldt dat het handig is om de planning op een bord te hebben staan die zichtbaar is voor de jongeren. Een planning zowel in woorden als ook in pictogrammen, dis geeft duidelijkheid en structuur.
Benodigdheden voor de inloop maandag:
-    Thee
-    Koekjes
-    Suiker
Benodigdheden voor de activiteit maandag:
-    Grote vellen zwart papier
-    Grote vellen blauw papier
-    Wit papier
-    Geel papier
-    Groen papier
-    Tijdschriften
-    Kleurpotloden
-    Stiften
-    Scharen
-    Lijm
Benodigdheden voor de lunch maandag:
-    Verschillende broodjes
-    Verschillende vleeswaren
-    Kaas
-    Zoet beleg
-    Boter
-    Melk
-    Karnemelk
-    Chocomel
-    Jus d’orange

Opdracht 4: Hoeveel personen hebt u nodig voor de begeleiding?
Voor de jongeren is het fijn als zij zich soms even terug kunnen trekken, daarom is het aan te raden om een extra persoon in te zetten die toezicht kan houden. Ik zou dan ook zeggen dat er voor de acht jongeren, drie personen nodig zijn aan begeleiding. Twee personen die steeds vier jongeren onder hun hoede nemen en één persoon die het algehele overzicht houdt zodat rust en structuur bewaakt kan blijven in het groepsproces.

Opdracht 5: Op welke begeleidingsaspecten let u tijdens de vakantieweek?  
Het is belangrijk om voordat de werkweek daadwerkelijk start afspraken te maken met de jongeren, zodat zij weten wat zij gedurende de werkweek kunnen verwachten. Zo kan een afspraak zijn dat de jongeren zelf kunnen en mogen aangeven aan welke activiteiten zij wel of niet mee willen doen. Tijdens deze vakantieweek zal er vooral gelet worden op de interactie met de jongeren onderling. Ook dit kan zorgen voor prikkels voor de jongeren.
Het is daarbij belangrijk om de jongeren zo met elkaar te matchen tijdens activiteiten dat tijdens de activiteiten onderling ook weinig ruimte is voor prikkels die ontstaan door uitdaging. Dit betekent ook rekening houden met de leeftijd van de jongeren, zorgen dat er niet te grote leeftijdsverschillen zijn wanneer er groepjes gevormd worden voor een activiteit.
Daarnaast zal er gelet worden op hoe de jongeren reageren op de uitleg van de activiteiten die aangeboden worden. Begrijpen de jongeren wat de bedoeling is van hetgeen van ze verwacht wordt?

Opdracht 6: Op welke signalen let u bij de jongeren tijdens deze vakantieweek?
Aangezien de vakantieweek georganiseerd wordt voor jongeren met een autistische stoornis is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het aanbod van activiteiten. Jongeren die te maken hebben met autisme zijn gevoelig voor prikkels en hebben structuur nodig.

Opdracht 7: Bedenk één leeractiviteit voor de vakantieweek. Wat is uw doel en welk leermiddel zet u in?
De leeractiviteit die voor deze week ingezet wordt is het maken van een digitale reisgids. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een websitevorm waarop de jongeren alles bij kunnen houden. Jongeren met autisme hebben veelal grote interesse voor games en zullen daardoor waarschijnlijk een activiteit als dit dan ook zeer waarderen. De jongeren houden zelf dagelijks bij wat zij gedaan hebben aan activiteiten en maken hier een kort bericht over in de vorm van een geschreven stukje of een vlog. Aan het eind van de week zodra de boodschappen gedaan zijn, kunnen de jongeren de laatste berichten maken en dan gezamenlijk de digitale reisgids in elkaar zetten.
Om de website op te zetten, de berichten op de website te zetten en de vlogs te maken is het handig dat de jongeren voordat zij met deze activiteit starten een duidelijk stappenplan krijgen aangereikt die in woorden en plaatjes uitlegt wat zij kunnen doen om deze activiteit te kunnen doorlopen.

Opdracht 8: Door ziekte haken gedurende de week drie jongeren af. Geef twee manieren aan hoe u uw activiteiten aan kunt passen.
Wanneer er rekening gehouden wordt met drie begeleiding voor drie jongeren, dan is de eerste mogelijkheid om in dit geval bij ziekte van drie jongeren met één begeleiding minder de vakantieweek te gaan doen. De derde persoon begeleiding als achterwacht is niet perse noodzakelijk wanneer er slechts vijf jongeren zijn.

Leuke studieopdracht om mee te denken!