#LIBELLE :😍 Libellen zijn een insectenorde waartoe de onderordes echte libellen en #juffers . Wereldwijd zijn ongeveer 5858 soorten beschreven, waarvan de meeste voorkomen in warmere gebieden. In Europa komen 150 #libellensoorten voor. In België komen 69 soorten voor. In Nederland zijn 71 soorten aangetroffen, waarvan 66 als inheems worden beschouwd, een als zwerver en vier als verdwenen. In België en Nederland samen komt het aantal op 74 (vijf Nederlandse soorten komen niet in België voor, drie Belgische soorten niet in Nederland). De soorten staan opgesomd bij de juffers en echte libellen.
De kenmerken zijn :
Libellen zijn te herkennen aan de volgende kenmerken; ze hebben twee paar vleugels, die stevig, rijk geaderd en niet opvouwbaar zijn.
kleine antennes, die nauwelijks opvallen.
een lang en meestal slank achterlijf.
grote #facetogen op een beweeglijke kop.
een schuin gericht borststuk.
naar voren geplaatste poten.
geen angel en kunnen dus niet steken.


Libelle : Maar Niet Dat Damesblad