Stel dat...


De meest krachtige manier om je leven
in beweging te krijgen, en om anders tegen
de dingen om je heen aan te kijken,
is bezig te gaan met de zin "stel dat".

Stel dat de engelen bestaan
hoe kan ik dat dan leren voelen,
hoe kan ik dat dan zien,
hoe kan ik dan bewust contact maken ?

Stel dat ik daadwerkelijk het werk ga doen
waarvan ik droom, hoe ziet dat er dan uit,
wat zou ik dan doen ?

Stel dat ik mijn relatie zo vorm kan geven
dat ik het gevoel heb dat ik ook mijn ruimte krijg, i
k nog meer mezelf zou kunnen zijn,
wat zou ik dan anders kunnen doen ?

Alle antwoorden op die vragen liggen in jezelf.
Jouw ziel weet hoe dat eruit zou zien.
En als je jezelf de ruimte geeft om de antwoorden
op te laten borrelen vanuit je hart,
zonder te denken in je hoofd in mogelijkheden
of onmogelijkheden, kunnen de antwoorden je verbazen.

Het gesprek aangaan met jezelf over jezelf
in de vorm van vragen stellen en antwoorden ontvangen
is een krachtige manier om een steeds duidelijker
verbinding te krijgen met wie je van binnen bent.

Zodra je beelden duidelijk hebt,
is de verandering al ingezet,
want voor je lichaam maakt het niet uit
of het in de buitenwereld gebeurt
of als gedachten en plaatjes in je hoofd.

In de 'stel dat' vraag zit een ruimte
die je misschien niet in je dagelijkse leven voelt.
Je kan overtuigingen aannemen en
dan voelen waar ze je brengen.
Het is een manier om in contact
te komen met je eigen innerlijke waarheid

Lichtflits

Uit het boek: Lichtflits, Momenten van inzicht

www.lichtflits.com

Flower wealth on the river dike
This is how the Maasdijk at the level of the village of Lithoijen is currently - 13 May 2021 -. A great yellow flower opulence. A feast to see. The flowers are flaxseed flowers. From the seeds of these flowers, linseed oil is made, among other things,.
Exhibition Da Vinci 500 the inventor
#yoorsapril2021           THE INVENTOR - - Exhibition Da Vinci 500  - Medellín Colombia An international exhibition that has the support of the Leonardo 3 museum in Milan, Italy, and the UPB Renaissance Workshop at the Bolivarian University of Medellin.   Large-scale Leonardo Da Vinci models have been created for design and construction and displayed in an extraordinary exhibition. The experiences were unique, since they allowed us to interact with many of the pieces to the public, we were able to appreciate 3D reconstructions and animations of their drawings to understand how all their inventions were based on a series of simple machines, permeated by the spiritual eye - by Leonardo da Vinci. Photos of my tour of the exhibition. Machines Leonardo da Vinci was an obsessive observer of nature, interpreting and deciphering his laws with the invention of machines that failed or were not built. Art   Da Vinci begins his life in Anchiano, a small town, in Florence. To follow the trail of his works, we must begin with those that he left in his native country, which preserves one of the master's great paintings. Anatomy Leonardo da Vinci studied human and animal anatomy, understanding all the physical functioning of him, differentiating himself from other anatomists thanks to the details of his drawings. Una muestra internacional que conto con el apoyo del museo Leonardo 3 en Milán, Italia, y con el Taller del Renacimiento de UPB en la Universidad Bolivariana de Medellín. Se crearon para el diseño y la construcción los modelos Leonardo Da Vinci a gran escala que fueron expuestos en una extraordinaria exposición. La experiencias fue única , desde interactiva que nos permitieron interactuar con muchas de las piezas al público , pudimos apreciar reconstrucciones en 3D y animaciones de sus dibujos para entender cómo todas sus invenciones se basaron en una serie de máquinas simples, permeadas por el -ojo espiritual- de Leonardo da Vinci. Fotos de mi recorrido por la exposición.  Máquinas Leonardo da Vinci fue un obsesivo observador de la naturaleza, interpretando y descifrando sus leyes con la invención de máquinas que fallaron o no fueron construidas. Arte Da Vinci comienza su vida en Anchiano, un pueblo pequeño, en Florencia. Para seguir el rastro de sus obras, debemos comenzar por las que dejó en su país natal, que conserva una de las grandes pinturas del maestro. Anatomía Leonardo da Vinci estudió la anatomía humana y animal, comprendiendo todo su funcionamiento físico, diferenciándose de los demás anatomistas gracias a los detalles de sus dibujos.