#philosophy 


Door AI

"Philosophy" betekent letterlijk "liefde voor wijsheid." Het is een discipline die zich bezighoudt met fundamentele vragen over bestaan, kennis, waarden, rede, geest en taal. Filosofie onderzoekt de aard van de werkelijkheid, de grondslagen van menselijke kennis, en de basisprincipes van ethiek en logica. Het omvat verschillende subgebieden zoals metafysica, epistemologie, ethiek, esthetica, en logica.

Liefde voor wijsheid