5 positieve eigenschappen van HSP.


Iemand die hooggevoelig(HSP) is heeft een aantal mooie kwaliteiten. Je zal zien dat deze kwaliteiten in mijn eerdere blogs ook benoemd zijn als valkuilen. Dit is ook logisch, want iedere kwaliteit kan ook een valkuil worden en iedere valkuil ka ook een kwaliteit worden. Dit staat met elkaar in wisselwerking. Zolang het in balans is kunnen de volgende genoemde eigenschappen heel waardevol zijn voor een HSP-er.

1. Empatisch vermogen / communicatief sterk
Een HSP-er heeft een bovengemiddeld empathisch vermogen. Ze kunnen zich gemakkelijk verplaatsen in het gevoel van een ander en daardoor voelt de ander zich vaak begrepen.

Gezien een HSP-er een bovengemiddeld empathisch vermogen heeft betekent het vaak dat zij communicatief erg sterk zijn. Ze kunnen goed inspelen op de ander.

2. Aanpassend vermogen
Als HSP-er voel je maar al te goed aan hoe de vork in de steel zit. Je weet zo te benoemen wat er nog moet gebeuren. Van nature is een HSP-er iemand die deze behoefte opvult. Hierdoor is een HSP-er over het algemeen erg flexibel en meegaand. Dit aanpassend vermogen kan je ook vergelijken met een kameleon. Deze eigenschap kan heel erg handig en waardevol zijn. Dit zorgt er voor dat een HSP-er een goede teamplayer is, mits eigen grenzen in de gaten worden gehouden.

3. Creatief / Dromer / Denker
Veel HSP-ers zijn erg creatief. Zij denken vaak in beelden. Het zijn over het algemeen meer denkers dan doeners. Doordat zij innerlijk zo veel beleven en voelen uiten de meeste HSP-ers zich in creativiteit. Dit kan zijn door te schilderen, zingen, maar ook bijvoorbeeld dansen.

4. Veelzijdigheid
Je ziet bij een HSP-er vaak dat er een brede interesse is voor psychologie, mensen, dieren, spiritualiteit, natuur en nog veel meer. Dit zorgt er voor dat een HSP-er veel kennis op doet op verschillende vlakken. Van veel gebieden weet de HSP-er wel iets van af. Dit kan heel handig zijn.

5. Weloverwogen
Een HSP-er denkt over alles nog wel een keertje extra na. Vaak worden de dingen overdacht en overwogen. Zo kan een HSP-er zelfs uit een negatieve situatie iets positiefs trekken, maar ook andersom. Doordat een HSP-er alle voors en tegens afweegt kan dit een hele mooie eigenschap zijn. Deze pionier wil je niet missen in een team met verschillende mensen. Een grote kans dat een HSP-er een belangrijke rol speelt bij het maken van belangrijke beslissingen.