Een melaatse in de stad...


Een melaatse in de stad, Jezus de stad uit 

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.~ Marcus 1:40-45

Melaatse mensen mochten niet in de stad komen, leefden in afzondering, onrein volgens de mensen. Een man, melaats, kwam tot Jezus en smeekte Hem om hulp. Jezus kreeg medelijden met hem, stak zijn hand uit en zei: ‘Ik wil het, wordt rein’.

De man mag er niet over praten, maar moet zich tonen aan de priesters en het reinigingsoffer brengen die Mozes heeft voorgeschreven. Maar wat doet de man? Hij verhaalt overal waar hij kwam, over het wonder dat God voor hem gedaan had, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in de stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven.

Hoe anders is dit vandaag? Is het vandaag de dag wel anders?

Ik denk even aan de vele ‘wonderwerken’ waarvan vele malen wordt gedeeld via het wereld wijde web, over genezingen van hoofdpijnen, rugklachten en andere vaagheden. Vaak wordt gezegd dat we moeten staan op de genezing en dat we hiervan moeten getuigen. En natuurlijk, als iemand werkelijk is genezen, dan is dat goed!

Maar wanneer ik dan ‘sceptisch’ als ik ben, vraag of een arts dat heeft bevestigd, dan ben ik ongelovig, afvallig, of hoe je het maar noemen wilt. Jezus heeft genezen en wie ben ik om daaraan te twijfelen?

 Nou euhm…

Gebaseerd op het Woord van God, zouden we in de huidige tijd toch moeten zeggen tegen iemand die ‘genezen’ is:

Ga je laten zien aan de (huis-) arts, zodat aangetoond kan worden dat je genezen bent en geef dankzegging aan God!

In plaats daarvan worden de rollen omgedraaid en gaan we eerst getuigen, zonder dat we hiervoor ‘grondwettelijk bewijs’ voor hebben, zoals de man die eerst overal ging verhalen en niet dat reinigingsoffer ging brengen, nadat hij bij de priesters waren geweest.

Het probleem is dat hierdoor Jezus wederom buiten de poorten blijft: mensen willen niet veel meer van Hem hebben in de huidige maatschappij. Door allerhande, niet aangetoonde wonderwerken op God af te schuiven, brengen we Hem meer schade toe. We kunnen God zelf niet bewijzen, maar we kunnen wel bewijzen dat God ons genezen heeft, als we aan de arts vragen te bevestigen dat ‘een Godswonder heeft plaatsgevonden’. Dat heeft niets te maken met ongeloof, maar dat heeft te maken met de wetten van Mozes!

Christus heeft deze vervuld, zoals elke wet die Hij heeft vervuld, maar om aan te tonen dat Hij ze werkelijk heeft vervuld, kunnen we deze wetten wel gedenken en gebruik van maken, om te laten zien dat Christus leeft!

Weet u trouwens wat het grootste wonderwerk is dat Christus kan doen in een mensenleven?

De gave geven van geloof in Hem!

Wanneer Hij ons aanraakt met het geloof in Hem, dan worden we andere personen, dan worden we vernieuwd in ons denken en ons handelen. Een groter getuigenis dan dat is er niet!

Christus is naar die buitenplaats gegaan, om in jou plaats te sterven. Hierdoor mag jij leven ontvangen in en door Hem!

Gods zegen. 

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!