Sagen en legendes, hoofdstuk 2


" De schat van de kleine heide, sagen of legende?"


Volgens het verhaal dat al vele generaties verteld wordt in de omgeving van de Kleine Heide, ligt er ergens een schat verborgen....

Het is het jaar 1793. Nederland heet dan nog de Verenigde Nederlanden. Het is een onrustige tijd. De adel heeft nog de macht in de Nederlanden,maar de vraag is voor hoe lang.

De gewone burgers komen langzaamaan in opstand. Men noemt deze "patriotten " .

Deze patriotten willen hetzelfde als in Frankrijk: een revolutie en meer macht voor iedereen en niet alleen voor de adel.

Met behulp van de Fransen begint de revolutie en Generaal Dumouriez van het Franse leger krijgt de opdracht om de Verenigde Nederlanden binnen te vallen...Nabij de Kleine Heide woont heer Cornelis Van Aller in een woontoren. Cornelis is grootgrondbezitter wat betekent dat hij meerdere stukken land heeft. Deze stukken land heeft hij verhuurd aan boeren. Zo verdient hij geld en hoeft hij zelf niet op het land te werken.

Hij zit aan zijn bureau te werken als een bediende op de deur klopt. " heer Cornelis! Heer Cornelis! "

"kom binnen Carel! Vanwaar al die herrie?"

Heer Cornelis, de Fransen zijn de Nederlanden binnen gevallen en Venlo is gevallen!"

Cornelis kijkt verbaasd naar zijn bediende.

"Ik mag hopen dat stadhouder Willem verdedigingen opzet om ze tegen te houden"

" krijgen de patriotten nu toch wat ze willen? Meer macht door een revolutie te beginnen?"

"Geen idee heer", antwoord Carel.

" Wat gaat U doen?"

Heer Cornelis denkt na terwijl hij voor het raam gaat staan.

" Stuur Alexander naar Breda, naar mijn broer Eduard en laat hem informatie vragen over de situatie "

1 uur later stuift Alexander op zijn paard de ophaalbrug over en gaat op weg naar Breda.

3 weken later komt Alexander gewond op zijn paard de ophaalbrug weer op lopen.

Voordat Carel bij t paard is,valt Alexander van zijn paard.

" Bergen op Zoom en Breda zijn in Franse handen. Ik kon nog maar net ontkomen".

"De Fransen plunderen elk dorp, elke stad."

Met dit nieuws snelt Carel naar heer Cornelis.

" Maak een rijtuig klaar. Zorg dat deze klaarstaat voor het geval dat."

Zodra zijn bediende weg is, begint Cornelis met zijn vrouw een kist te vullen. Uit zijn bureau haalt hij meerdere bundels met gouden en zilveren munten. Zijn vrouw haalt haar juwelen uit de slaapkamer.

"Wat ga je doen met ons geld en juwelen Cornelis?"

" je weet dat ik altijd op alles probeer voorbereid te zijn. Toen de eerste onrusten begonnen, heb ik met Alexander een geheime bergplaats gemaakt. Vannacht ga ik onze bezittingen verbergen, voor we morgenvroeg naar Amsterdam vertrekken."


Die nacht vertrekt er in het diepste geheim een rijtuig. Een boertje dat niet kan slapen ziet in de nacht het rijtuig richting de Kleine Heide stuiven. Verbaasd om zoveel haast in de nacht, zal hij later het voorval nog vaak vertellen in het dranklokaal (oude naam voor een café).


De volgende dag vertrekken heer Cornelis en zijn vrouw naar Amsterdam. 1 jaar later wil heer Cornelis zijn verborgen schat ophalen, maar door een veldslag is de Kleine Heide onherkenbaar veranderd door de vele kanonskogels die kraters hebben geslagen in de grond. Ook alle bomen in de omgeving zijn gekapt omdat de winter van 1793 zo koud was.

Heer Cornelis zoekt 2 dagen lang maar zonder resultaat en gaat teleurgesteld terug naar Amsterdam om nooit meer terug te keren.......