Het is niet omdat anderen iets van jou verwachten, dat jij je geroepen moet voelen om daaraan te voldoen.
Het is ook niet omdat jij iets verwacht van een ander, dat die ander hier klakkeloos gehoor aan moet geven.

Zelf ben ik niet overdreven katholiek maar tijdens de Vormselvoorbereiding van mijn zoon zei de priester het volgende ... volg steeds je eigen innerlijke stem wat dat is leidend en de hoogste gezaghebber. Zelfs de katholieke kerk erkent dit als de hoogste macht boven de Paus en God himself.
Immers, in je eigen geweten zit het goddelijke ingebakken. En als we nu gemakkelijkshalve even vergeten dat dit door het doopsel en vormsel komt, dan is dat wel een ZEER KRACHTIGE WAARHEID.

Voel je dus NOOIT verplicht om aan de verwachtingen van een ander te voldoen, vaak tegen jou innerlijke stem in. Waarom zou jou ... als juist daar het goddelijke zit en dit de hoogte macht ter wereld is. Eigenlijk wel een geruststellende gedachte vond ik.

De verhalenheks,

Maak niet van jouw verwachting, mijn verplichting.


Comment with a minimum of 20 words.
Monetization is required
7 comments