Maak zelf klimaatbeleid! | Hans

Maak zelf klimaatbeleid!

Maak zelf klimaatbeleid: Landelijke online-raadpleging door TU-Delft

De Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht organiseren een online-raadpleging. Het hoofddoel van het onderzoek is om een grote groep Nederlanders de kans te geven om een advies te geven aan de overheid over klimaatbeleid. De uitkomsten worden gedeeld met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. U kunt zich hier aanmelden. In dit filmpje wordt het onderzoek toegelicht

Klimaat

TU Delft - Klimaatbeleid PWE

https://klimaatraadpleging.nl/ 

#Klimaat

Share
Share and get paid.