De kindmodus en het eerste schema 'afwijzing.'


Ik keek de winkel van het tankstation rond. Mijn ogen dwaalden. Een paar mannen hadden een gesprek over koffie en ik was even afgeleid. De Psychologie Magazine met onderwerp “Schematherapie” trok mijn aandacht. Ik bladerde en las het artikel van Psychologe Hannie van Genderen. Op eens herinnerde ik mij wat ik moest doen. Ik griste snel een pak gevulde koeken en een flesje Icetea en rekende af.

Mijn hart ging sneller kloppen. Hoe lang was ik weg geweest? Toch niet lang? Ik keek op mijn horloge en zag dat er tien minuten waren verstreken. Nogmaals keek ik om mij heen. Ik liep het parkeerterrein op en speurde naar een auto. Ik zag niet wat ik wilde vinden. Ik liep om het tankstation heen. Ik dacht, misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Ik liep nog een keer de winkel in, maar daar waren mijn ouders en mijn vriend ook niet. Helemaal verslagen ging ik op een paaltje zitten op de parkeerplaats om te wachten. Allerlei gedachten gingen door mijn hoofd heen.

Een uur later zag ik de auto die ik probeerde te zoeken. De auto scheurde het terrein op. Mijn ouders en mijn vriend zaten in de auto. Ik hoorde heel veel excuses van voornamelijk mijn vader en moeder.
Maar ik hoorde niet wat mijn papa en mama zeiden en het enige waar ik aan moest denken was
‘Hoe hebben ze mij nou alle drie kunnen vergeten?’
‘Ben ik niet belangrijk genoeg?’
‘Houden ze wel echt van mij?’

Gisteren in het gesprek met mijn therapeut kwam ik er achter dat mijn eerste schema ‘afwijzing’ is, en dat al mijn gedrag hiermee te maken heeft. Mijn perfectionisme en mijn people please gedrag ten koste van mijzelf bijvoorbeeld. Als iemand niet reageert op mijn mail. Als iemand mij vergeet. Als ik het gevoel heb niet gezien te worden, dan voel ik mij weer dat kleine meisje van toen. Dat kleine meisje wat wanhopig erkend wilde worden voor wie zij was. Het kleine meisje dat alles deed voor een oprechte knuffel en een goed gesprek waarin echt geluisterd werd naar haar.

Ik kan mij ook een situatie herinneren dat ik een heel sterk klein meisje was. Ik zal het zo goed mogelijk proberen te beschrijven.

Het glas brak in ontzettende kleine stukjes uit elkaar toen het de houten vloer raakte. Het ene na het andere glas uit de vitrinekast moest het ontgelden. Mijn moeder zat huilend op de grond. Wat ik hoopte dat ze zou zeggen is ‘'STOP!’ Maar dat deed ze niet, ze was verlamd van angst. Mijn zus met haar mooie bruine pijpenkrullen en felgroene ogen zei ‘Hou op! Hou hiermee op!’ De focus was nu gelegd op haar. ‘Weet je wat, ga jij maar lekker het huis uit!!’ werd geschreeuwd. Ik voelde woede in mij opborrelen als een vulkaan die op het punt staat om uit te barsten. Ik balde mijn vuisten en zei ‘Oh ja! Nou als zij vertrekt, dan ga ik ook het huis uit!’

 Waar is dat sterke meisje gebleven? Waarom negeerde ik mijn innerlijke stem en deed ik wat anderen wilden dat ik deed? Om er bij te horen. Om niet eenzaam te zijn. Om niet buitengesloten te worden. Waarom kwam ik niet vaker voor mijn moeder op? Omdat ik bang was dat de woede op mij gericht zal worden. De enige keer dat ik voor mijn mama durfde op te komen, was toen ik niet meer thuis woonde. Mijn vader was weer boos door iets wat mijn moeder had gezegd of had gedaan. Mijn moeder barste in huilen uit, waardoor ik zei ‘Papa, kijk nou wat je hebt gedaan?’ Doordat ik dit zo naar voren bracht, kwam hij tot bedaren en besefte hij wat hij had gedaan. Dit is een van de vele momenten die ik kan herinneren.

Er zijn drie kindmodussen. Hier onder zou ik uitleggen wat de deze en de onderliggende schema’s zijn.

1.       Gekwetste-kindmodus
In de gekwetste-kindmodus voel je je als een klein kind dat hulp en zorg nodig heeft. Zes thema’s kunnen dan spelen.

a.        VERLATING/INSTABILITEIT het gevoel dat je in de steek wordt gelaten of binnenkort in de steek gelaten zult worden; dat je niet kunt bouwen op de mensen om je heen. Zelfs in gezelschap van bekenden voel je je eenzaam en alleen. als dit thema speelt, ben je vroeger misschien echt in de steek gelaten, bijvoorbeeld doordat een van je ouders door een scheiding uit het zicht verdween, of door het overlijden van een belangrijke persoon.

b.      SOCIAAL ISOLEMENT/VERVREEMDING het gevoel er nooit helemaal bij te horen. dat gevoel wordt bijvoorbeeld opgeroepen als vrienden iets gaan doen zonder jou.

als dit thema speelt, was je vroeger misschien echt een buitenbeentje, bijvoorbeeld doordat je als kind vaak bent verhuisd en zo telkens in een omgeving terechtkwam waar je niemand kende, of doordat je ouders anders waren dan de rest van het dorp.

c.       WANTROUWEN/ JE MISBRUIKT VOELEN het gevoel dat anderen je uiteindelijk zullen kwetsen, bedriegen of misbruik van je zullen maken. Je bent bij voorbaat al achterdochtig en op je hoede. als dit thema speelt, ben je waarschijnlijk vroeger vaak gepest, misbruikt of mishandeld.

d.      MINDERWAARDIGHEID/SCHAAMTE het gevoel tekort te schieten; mislukt, slecht, minderwaardig of ongewenst te zijn, het gevoel dat anderen je nooit de moeite waard zullen vinden om van te houden als ze eenmaal zien wie je werkelijk bent. Je voelt je onzeker in gezelschap van anderen, of schaamt je voor je uiterlijk of sociale onhandigheid. deze modus wordt opgeroepen door (dreigende) kritiek, afwijzing of verwijten. als dit thema speelt, is het mogelijk dat je vroeger vaak bekritiseerd, afgewezen, of vernederd bent.

e.      EMOTIONELE VERWAARLOZING het gevoel niet echt de moeite waard te zijn voor anderen. als iemand laat blijken om je te geven, komt dat gevoelsmatig niet echt aan. als dit thema speelt, heb je waarschijnlijk niet het idee dat er vroeger iets ernstigs aan de hand was. Maar je hebt je ook niet echt geborgen, gekoesterd of veilig gevoeld. Bijvoorbeeld doordat je ouders het veel te druk hadden om zich met jou bezig te houden.

f.         AFHANKELIJKHEID het gevoel in je eentje niets te kunnen of durven. Je legt verantwoordelijkheden en keuzes vaak bij anderen neer, zoals je ouders of je partner. wat je zelf wilt, of wat je leuk of mooi of goed vindt, weet je niet zo goed. als dit thema speelt, ben je vroeger waarschijnlijk te weinig gestimuleerd om op eigen benen te staan, om eigen keuzes te maken die misschien wel ingingen tegen wat je ouders wilden.

2.       de boze- en impulsievekindmodus

In de boze- en impulsieve-kindmodus overheersen gevoelens van woede, ergernis, impulsiviteit en koppigheid, of soms ook verwend of impulsief gedrag. Je komt erin terecht als je het gevoel hebt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met je behoeften, als je je bijvoorbeeld in de steek gelaten voelt, misbruikt, verwaarloosd of onderworpen. de boze-kindmodus onderscheidt zich van gewone boosheid doordat de reacties van een kinderlijk soort boosheid zijn: buiten proporties, zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen of de gevolgen van je gedrag. de boze-kindmodus komt vaak voor in combinatie met de gekwetste-kindmodus: als je baas je werk afkeurt voel je je misschien eerst boos en daarna minderwaardig, of andersom. vier thema’s kunnen hier spelen:

a.       ERGERNIS/WOEDE gevoel van irritatie of frustratie omdat er niet aan een emotionele behoefte – aandacht, liefde, begrip, erkenning – wordt voldaan. in het geval van ergernis gaat het om eisen, verwijten of nukkig gedrag; in het geval van woede is je gedrag meer ongecontroleerd, zoals bij een klein kind met een driftbui, en kunnen er dingen kapotgaan.

b.      KOPPIGHEID het gevoel onheus behandeld te worden, omdat anderen je autonomie of zelfstandigheid niet respecteren: ze regelen dingen buiten je om of vragen je mening niet.

c.       IMPULSIVITEIT EN VERWENDHEID Je wilt per se iets hebben of doen, ongeacht de consequenties. Je voelt je boos, gefrustreerd, ongeduldig of beledigd als je je zin niet krijgt. dit zijn geen heel sterke gevoelens, maar je krijgt er wel vaak problemen door op de langere termijn. Bijvoorbeeld als je je overgeeft aan vreetbuien, heel veel kopen, of drugs. als dit thema speelt, heb je vroeger vaak weinig grenzen gekregen, of gedroegen je ouders zich zelf verwend. daardoor heb je het idee meegekregen dat de regels waaraan anderen zich moeten houden, niet voor jou gelden.

d.      ONGEDISCIPLINEERDHEID Je houdt saaie dingen niet vol en stelt dingen chronisch uit. ook hier gaat het niet om een heftig gevoel, maar je bereikt er niet mee wat je eigenlijk wilt. als dit thema speelt, dan heb je nooit geleerd om de frustraties te verdragen die bij saaie en nuttige taken horen. of een van je ouders was net zo ongedisciplineerd en stond model voor dit gedrag

 3.       Gelukkige-kindmodus

In de gelukkige-kindmodus voel je je geliefd, tevreden, onbezorgd, begrepen en gewaardeerd. Zoals wanneer je een kinderlijk enthousiasme voelt bij bepaalde activiteiten of mensen. Bijvoorbeeld als je danst, toneelspeelt, iets moois maakt, grappen maakt met een goede vriendin. het is goed om deze modus vaak te activeren, want hij brengt ontspanning en plezier

 In welke thema’s kan jij je vinden?


Voor een uitgebreider en informatief blog verwijs ik jou graag naar https://yoo.rs/a.second.life./blog/hoe-werkt-schematherapie-1518415540.html?Ysid=21454

Bron:
https://www.schematherapie.nl/userfiles/Archief_advertenties/Artikel_Schematherapie_Psycholgie_Magazine.pdf