De Code van Cicada kraken 3301


In 2012 begon een geheime groep die zichzelf 3301 noemde, online 'zeer intelligente personen' te rekruteren. Kandidaten moesten hun vaardigheden op het gebied van codebreaking, cryptografie en computerprogrammering bewijzen door een complexe puzzel met de naam Cicada op te lossen. Het vereiste kennis van steganografie, contacten op de grond overal, van Seoul tot Sydney, en de mogelijkheid om een kopie te krijgen van William Gibsons beroemde verdwijnende gedicht "Agrippa".

Wat was het doel van de puzzel?
Niemand weet het, maar velen proberen een van de grootste mysteries van het internet op te lossen. Op 15-jarige leeftijd werd Marcus Wanner een van de weinigen die de code kon kraken. Maar de Cicada-uitdaging eindigde daar niet. Plots verschenen er meer mysterieuze codes - waaronder een boek van 58 pagina's met runen dat bekend staat als de "Liber Primus".


Wat was versleuteld binnen de runen? Volg de groep online cryptologen die "Liber Primus" ontcijferen in aflevering 1-2-3 van Cicada 3301:.