Deze boer in Friesland wil laten zien dat het anders kan | Hans

Deze boer in Friesland wil laten zien dat het anders kan

#hetkananders “Ik doe het zo anders, dat het bijna niet te geloven is." Hier spreekt boer Jaring, die niet op het Malieveld stond tussen de trekkers. Net als Jaring zijn er meer boeren die zich niet herkennen in het boerenprotest. Jaring Brunia vindt actievoeren ‘een hele hoop negatieve energie’ en wil als boer vooral laten zien dat het ook anders kan. Zijn aanpak is in balans met de natuur en hij stoot daardoor veel minder stikstof uit en zegt ook nog een belegde boterham te kunnen verdienen.

Het bedrijf van Jaring staat in Raerd, in Friesland. Zijn koeien lopen zo’n 4200 uur per jaar buiten, ver boven het landelijke gemiddelde van 1500 uur. Gevolg: er komt minder ammoniak vrij. Dat ontstaat wanneer mest en urine bij elkaar komen. Op het land gebeurt dat minder snel dan in de stal. “Ik doe het zo anders dat het bijna niet te begrijpen is. Het is bijna te mooi om waar te zijn.

Share
Share and get paid.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.