5G


#5G De weerstand tegen de aanleg van het 5G-netwerk wordt steeds groter. Wereldwijd zijn er al talloze plaatsen waar het lokale bestuur besloten heeft om haar inwoners niet bloot te stellen aan de mogelijke gevaren van 5G. Ondanks al deze weerstand en het ontbreken van steun voor de aanleg van het 5G-netwerk (zie bijvoorbeeld deze enquête; ) blijft de Nederlandse overheid van mening dat 5G wenselijk en noodzakelijk is. De veiling van de 5G frequenties zou zelfs €900 miljoen moeten opbrengen

Ondertussen zijn er al heel veel (lokale) initiatieven om de uitrol van 5G een halt toe te roepen waarbij bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor toekomstige gezondheidsschade.
Of 5G daadwerkelijk zo ongezond is? Volgens veel wetenschappers is de uitrol niets minder dan een groot experiment waarbij iedereen proefpersoon is.

https://www.verminder-electrosmog.nl/wp-content/articles/READER-5G-Biologisch-experiment-SNukina-2019.pdf 

De komende editie van De Andere Krant welke begin 2020 gaat uitkomen zal veel informatie over 5G (en straling in zijn algemeen) bevatten. Meer info over de komende editie volgt middels deze pagina. https://deanderekrant.nl/