Z

Natuurvriendelijke landbouw


Waarom zou ik tekenen voor natuurvriendelijke landbouw?
De manier waarop we in Nederland voedsel produceren is nog te vaak niet duurzaam en put de Nederlandse bodem uit. Zo is de biodiversiteit in ons boerenland met 40% afgenomen. Dit moet en kan anders! Steeds meer boeren willen een bijdrage leveren aan de oplossing, maar zitten knel in een systeem waarin hun inspanningen voor natuur niet beloond worden. Er ligt een plan klaar: samen met bedrijven, overheid en boeren en jou als consument kunnen we de landbouw natuurvriendelijker maken. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel, wil graag bijdragen aan de oplossing. Net zoals steeds meer boeren.
https://www.wnf.nl/red-de-nederlandse-natuur-petitie.htm?utm_campaign=savedestamppot&utm
Share
DM