“Seks is waarlijk nuttig en bevordert de gezondheid”
Bij uitgeverij Prometheus verscheen afgelopen week het nieuwste boek van emeritus hoogleraar Herman Pleij: Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late Middeleeuwen. Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende voor de voortplanting en het dempen van lusten. Genot was uit den boze. In de late Middeleeuwen was literatuur het aangewezen proefstation voor rechtvaardigingen daarvan. Eerst projecteerde men onder het mom van morele verontwaardiging woeste seks op karikaturale boeren. Maar rond 1500 schiepen rederijkers een moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Op Historiek een fragment over de bijzondere medische opvattingen over seksualiteit en genot.

#Seksisgezond
‘Grab her by the pussy’, geprojecteerd op boeren; de bespiedster wil blijkens de tekstrol ook meedoen; gravure Sebald Beham uit de reeks Boerendans, 1537. Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprenten kabinet. Uit: Oefeningen in genot. Medische opvattingen over seksualiteit zijn tot nu toe nauwelijks ter sprake gekomen. Toch speelden die een voorname rol in de discussies over en de praktijken van het seksuele verkeer. Kennis omtrent de voortplanting, meer in het bijzonder de geslachtsgemeenschap, behoorde vanaf de hoge Middeleeuwen tot de erkende wetenschappen waarin men zich aan de universiteiten kon bekwamen.