5G


#5G GEEN 5G-NETWERK ZONDER STRALINGSONDERZOEK. Het 4G-netwerk is nog relatief nieuw, maar de volgende ontwikkeling staat al voor de deur: het 5G-netwerk. De straling van 5G is niet geheel zonder gevaar. Op het gebied van gezondheid brengt het netwerk mogelijk risico’s met zich mee. Voordat op grote schaal zendmasten worden geplaatst, willen politieke partijen eerst een stralingsonderzoek doen.

Onafhankelijk onderzoek
GroenLinks dringt in de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek naar 5G-straling door de Gezondheidsraad. GroenLinks kamerlid Laura Bromet zegt tegen de krant: ‘We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksgezondheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G. We moeten de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.’