Europa


#Europa
De gemiddelde Nederlander van nu leeft zes jaar langer dan in 1980.
Dat is het gevolg van een verbeterde luchtkwaliteit. Doordat de lucht schoner is geworden leeft de Nederlander gemiddeld zes jaar langer. Dat blijkt uit berekeningen van drie onderzoeksinstituten, onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 1980 is de luchtkwaliteit in Nederland sterk verbeterd en dat bevordert de volksgezondheid. „We weten al wat langer dat de luchtkwaliteit beter wordt, maar dat onze levensverwachting daardoor zo enorm is gestegen verraste ons”, zegt Guus Velders, senior onderzoeker luchtkwaliteit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

„Zo’n daling krijgen we als Nederland niet in ‘ons uppie’ voor elkaar want de lucht is overal”, vertelt Velders. 56 procent van het verschil tussen beide scenario's in 2015, wordt dan ook veroorzaakt door reducties in uitstoot van sectoren in andere Europese landen. De industrie, de landbouw en de transportsector zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 54 procent, 23 procent en 15 procent van deze daling. „Als we deze waarden projecteren op onze levensverwachting in 2015, levert dit Nederland 700.000 levensjaren per jaar op in vergelijking met het scenario zónder beleid. Dat zijn gemiddeld zes extra levensjaren per Nederlander”, aldus Velders.

Lang Leve Europa

Bron: NRC 12 november 2019