Met melk meer mans (ten koste van de koe)


#Melk CDA en VVD tegen voorstel D66 voor krimp veestapel. Niet alleen tegen D66: ook tegen alle wetenschappers, tegen alle eigen adviescommissies, tegen uitspraak Raad v State, tegen IPCC rapport, tegen klimaat, tegen natuur in NL, tegen toekomstige generaties.

Om de melkproductie voor winst te verhogen, worden koeien herhaaldelijk geïnjecteerd met groeihormonen van runderen, waarvan is aangetoond dat ze het risico op mastitis verhogen.
Dit is de trieste prijs die moederkoeien betalen voor melk. Mastitis is pijnlijk, maar de industrie geeft alleen om winst.


Share
You share. We pay your share.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.