Mens en dier passen zich niet snel genoeg aan de klimaatverandering aan! | Hans

Mens en dier passen zich niet snel genoeg aan de klimaatverandering aan!

Kenia verloor vorig jaar 62 olifanten binnen vijf maanden door droogte. Het ministerie van Wildlife bereidt zich voor om waterpannen te bouwen in nationale parken om meer doden te voorkomen.

Klimaatverandering bedreigt het welzijn van de mens, dier en de gezondheid van de planeet..

klimaat

De impact van klimaatverandering op mens en natuur is wijdverspreid en diepgaand.. Hittegolven, droogtes, hoosbuien, tropische cyclonen en overstromingen nemen toe in frequentie en intensiteit. Het leidt tot meer schade en sterfte, niet alleen onder mensen. Koralen verbleken massaal door de opwarming van de oceanen. Op veel plaatsen sterven dieren en bomen door droogte.

Momenteel leeft ongeveer de helft van de wereldbevolking (3,3 tot 3,6 miljard mensen) in gebieden die gevoelig zijn voor klimaatverandering, aldus het rapport. Hotspots zijn: West-, Centraal- en Oost-Afrika, Zuid-Azië, Centraal- en Zuid-Amerika, de kleine eilandstaten en het Arctisch gebied. Op sommige plekken pakt klimaatverandering voor de mens gunstig uit. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer toerisme, of betere oogsten. Maar al met al is de impact negatief, en neemt de schade toe.

Meer dan voorheen legt het IPCC in dit rapport de samenhang bloot tussen die gevolgen. Dat gebeurt op een abstract niveau als het rapport beschrijft dat achteruitgang van ecosystemen en biodiversiteit onherroepelijk leidt tot schade voor de menselijke samenleving. Maar de voorbeelden zijn ook concreet. Stijgende temperaturen zorgen voor droogte en brengen de landbouw in problemen. Irrigatie kan voorlopig een oplossing zijn, maar werkt minder efficiënt als het door de hitte droger wordt. Er is dan meer water nodig, maar tegelijkertijd is er minder beschikbaar. En met het water dat er wel is, moeten ook energiecentrales worden gekoeld. Naarmate de temperatuur stijgt, wordt dat alleen maar belangrijker. Nog meer water onttrekken aan de natuur kan niet zonder ecosystemen in gevaar te brengen.

Het rapport is deel twee uit een cyclus van vier. Afgelopen augustus kwam het IPCC voor de zesde keer sinds zijn oprichting in 1988 met een stand van zaken in de klimaatwetenschap. Daarin werd nog eens ondubbelzinnig vastgesteld dat de mens hoofdschuldig is aan de opwarming en dat overal op aarde nu al veranderingen plaatsvinden: meer droogte of juist overstromingen, meer hittegolven, zwaardere orkanen, heviger neerslag – en soms een combinatie daarvan. In april volgt het derde rapport, dat gaat over het beperken van de opwarming, Elk rapport bevat een samenvatting, die de komende jaren dient als basis voor onderhandelingen over internationaal klimaatbeleid. In het najaar volgt voor beleidsmakers dan ook nog een compacte versie van de drie rapporten.
IPCC-rapport over opwarming van de aarde tot 1,5 °C rapport 1
IPCC-rapport: temperatuur stijgt sneller dan verwacht

Wordt vervolgd

Share
You share. We pay.

4 comments