#ZONSONDERGANG 😍 Het Meppelerdiep is een kanaal dat loopt van Meppel tot Zwartsluis, waar het uitmondt in het Zwarte Water.

Het Meppelerdiep vormt de benedenloop van drie riviertjes (namelijk de Wold Aa, de Reest en de Beilerstroom) en was van oorsprong dan ook een natuurlijke waterweg, vroeger de Sethe genaamd. De naam Sethe kan nog teruggevonden worden in het Gemaal Zedemuden, dat overigens vernoemd is naar een in de golven verdwenen nederzetting aan de monding van de Sethe. Het Meppelerdiep verbindt tegenwoordig de Drentsche Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart (twee kanalen met enig belang voor de scheepvaart) met het IJsselmeer en is van belang voor de waterhuishouding in Drenthe.

Meppeler  Diep  Bij  Zonsondergang