Flying monkeys binnen het narcisme | Mieke Van Liefde

Flying monkeys binnen het narcisme

Je hebt vermoedelijk al eens horen praten over flying monkeys.

De term wordt voortdurend gebruikt door slachtoffers van narcisten tijdens hun bijeenkomsten.

In dit blog kan je de volgende uitleg vinden:

 • Wat zijn flying monkeys?
 • Synoniemen voor de term flying monkeys
 • Afkomst van de benaming flying monkeys
 • De daders en slachtoffers
 • Voorbeelden van flying monkeys
 • Doen de flying monkeys bewust kwaad?
 • Heeft het nut de flying monkeys in te lichten?
 • Brengen flying monkeys schade toe?
 • Enkele voorbeelden hoe flying monkeys te werk gaan

   1. Voorbeeld 1: Seksueel geweld
   2. Voorbeeld 2: Stief-en pleegkinderen
   3. Voorbeeld 3: Dreigtelefoontjes

 • Is de term juridisch vastgelegd?


Wat zijn flying monkeys?

Flying monkeys kan je letterlijk vertalen als ‘vliegende apen’.
Het zijn menselijke aapjes die ingezet worden als pionnen voor laster, eerroof en machtsmisbruik. Personen die door daders ingezet worden om via leugens hun prooi(en) in een slecht daglicht te stellen. De dader gebruikt anderen met het doel winst te boeken.
Persoonlijk vergelijk ik de psychologische term ‘flying monkey’ het liefst met de juridische term ‘meineed plegen’, tenminste wanneer het gaat om de roddelende bavianen. Er zijn ook knechtjes die uit naam van de narcist iemand schaduwen, de prooi achtervolgen of diens voorwerpen vernielen.
Er zijn zelfs psychopaten die erin slagen derden te overtuigen om in hun naam de perfecte moord te plegen. Flying monkeys kunnen dus ook gratis huurmoordenaars zijn.

Synoniemen voor de term flying monkeys

Flying Monkeys oftewel :

 • Dancing baboons
 • Enablers
 • Followers
 • Knechten
 • Onderkruipers
 • Slaafjes
 • Meelopers
 • Aanhangers
 • Getrouwen
 • Dienders
 • Spionnen
 • Kwelgeesten
 • Trollenleger

flyingmonkeys


Afkomst van de benaming flying monkeys

De term werd bekend door de film ‘Wizard of Oz’.

In deze film maakte een heks gebruik van vliegende apen die werden ingezet om anderen kwaad te doen.

De benaming was er echter al in 1900 toen de Amerikaanse auteur L. Frank Baum gevleugelde apen inzette in de roman ‘The Wonderful Wizard of Oz’.

De fantasy film ‘The wizard of Oz’ uit 1939, gebaseerd op het boek van Baum, maakte de vliegende apen populair, tenminste als bron voor angst of kwaad.

Het ligt voor de hand dat de vergelijking bekend is in de context van mishandeling en misbruik, gezien de knechtjes van de narcist ook hem onvoorwaardelijk dienen.

De daders en slachtoffers

Flying monkeys worden in alle mogelijke branches ingezet.

Je kan ze vinden op de werkvloer, op school, tijdens een scheiding , tijdens het onderzoek naar een misdaad, ...

Denk maar aan de narcistische ex  die krachtig gebruik maakt van de ganse familie -, vrienden- en kennissenkring om zijn eigen ziekelijke daden te spiegelen op  het slachtoffer .Om deze reden is het ook ten stelligste af te raden de narcist te confronteren met de ontmaskering van het narcistisch geweld. Het gevolg is namelijk dat deze flying monkeys inzet om overal te gaan verkondigen dat jij labiel of narcistisch bent.

Pleegkinderen zijn makkelijk slachtoffer van pleegouders die de babysit, leerkrachten, opvoeders of directie, artsen enz. gebruiken als flying monkey. Het kind slachtoffer wordt benadeeld ten opzichte van de eigen kroost.

Flying monkeys worden ook vaak ingezet om te ontsnappen aan straf na een misdrijf .

De daders zijn sowieso individuen met weinig gevoel voor empathie, gebrek aan berouw, genieters van machtsmisbruik en leugenaars. Gezien zij de ene na de andere vliegende aap inzetten, kunnen we spreken van pathologische leugenaars.

Kortom, de daders van destructieve relaties: narcisten, psychopaten, sociopaten, sadisten, pedofielen, verkrachters, loverboys, geweldplegers, moordenaars, …

flyingmonkeys


flyingmonkeysVoorbeelden van flying monkeys

 • Broertjes, zusjes, klasgenoten
 • De familie van de prooi
 • De familie van de dader
 • Je eigen kinderen
 • De kinderen uit een eerder huwelijk van de dader
 • De kinderen uit een eerder huwelijk van de prooi
 • De kennissen-of vriendenkring van de prooi
 • De kennissen-of vriendenkring van de dader
 • Buren
 • Collega’s
 • De exen of nieuwe partners
 • Leerkrachten
 • Directie
 • Ouders van klasgenoten
 • Poetshulp of gezinshulp
 • Oppas
 • Clb of VK
 • Personeel van ‘Kind en gezin’
 • Consulenten, gezinsvoogden van Jongerenwelzijn, jeugdhulp of WSG.
 • Zorgcoördinatoren
 • Personeel binnen een bezoekruimte
 • Politie en andere ordediensten
 • Advocaten
 • Rechters, kinderrechters, jeugdrechters of andere gezagsdragers


flyingmonkeys


flyingmonkeys


flyingmonkeys


Doen de flying monkeys bewust kwaad?

Sommigen wel, anderen niet.

Het is een feit dat de ene narcist zich graag voor zijn kar laat spannen om de andere narcist te helpen in zijn doel, zelfs als het slachtoffer een onbekende is. Een narcist geniet namelijk van machtsmisbruik. Het voedsel van de ene voedt de nood van de ander.

Mijns inziens zijn de meesten zich van geen kwaad bewust. Ik ga hiervan uit gezien ikzelf in het verleden werd ingezet als flying monkey tijdens de scheiding van mijn ex. Ik geloofde de lastercampagne die over de vrouw werd gevoerd, zelfs wanneer verhalen compleet niet strookten met mijn eigen vaststellingen. Mijn vermoeden wordt ook bevestigd door een psychologieauteur. Volgens Angela Atkinson zijn vliegende apen meestal gemanipuleerde mensen die de laster over het slachtoffer geloven, De dader kan zo erg manipuleren of zich in de slachtofferrol schuiven, dat je de leugens gelooft. Het is in werkelijkheid een maskerade binnen een schouwspel, een toneelstuk dat heel lang gespeeld kan worden. Maar beetje bij beetje gaat het dagen, zeker wanneer jouw rol als vliegende aap wordt omgezet naar het martelaarschap de volgende prooi te zijn en merkt dat dezelfde verhalen naar jou gespiegeld worden. Schrik niet als je in juridische verslagen  hetzelfde aantreft als datgene wat jij destijds geloofde, maar deze keer met jouw naam eraan gekoppeld.


Heeft het nut de flying monkeys in te lichten?

Vertel hun niks, want ze zullen het gaan overbrieven.


Richt je niet op de flying monkeys om te proberen hen aan jouw kant te krijgen, de dader die vermoedelijk een niet gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis bezit, was je voor. Hij gedraagt zich tegenover hen als een sociale en amicale persoon. Jouw pogingen geven net bevestiging van het beeld dat de narcist over jou heeft gespiegeld. Gedraag je uiterst charmant tegen hen, vermijd hen of verbreek het contact. Weet dat ze vroeg of laat de maskerade zullen ontdekken.

Ben je de ex van een narcist? Wees uiterst vriendelijk tegen zijn nieuwe partner, het volgende slachtoffer. Deze proberen te overtuigen van zijn leugens, lukt toch niet. Het is beter dat zij hem ooit confronteert met de vaststelling dat er totaal niks mis is met zijn ex-vrouw, maar met hem.
flyingmonkeys

Brengen flying monkeys schade toe?

Het gebruik maken van flying monkeys kan verstrekkende gevolgen hebben.

We kennen allemaal wel iemand die een depressie, burn-out of zelfs PTSS heeft ontwikkeld na pestgedrag of pathogene leugens. Pestgedrag kan leiden tot arbeidsongeschiktheid of zelfmoord .

Maar gebruik maken van flying monkeys kan ook zorgen voor juridisch falen . De vliegende aap wordt ingezet om de politie of rechter op een dwaalspoor te brengen, waardoor een onschuldige gestraft wordt en de dader vrijuit gaat .


Enkele voorbeelden hoe flying monkeys te werk gaan

Voorbeeld 1: Seksueel geweld:

Saartje wordt seksueel misbruikt door haar vader Pascal. Mama Caroline dient klacht in en wijst als dader de natuurlijke vader Pascal aan.

Pascal dwingt Saartje aan de autoriteiten te zeggen dat niet papa Pascal, maar opa Marcel haar heeft verkracht. Saartje weigert en vertelt de waarheid aan de politie.

Gert, de broer van Caroline, haat zijn natuurlijke vader Marcel. Pascal richt zich tot Gert en verzoekt een brief op te maken waarin hij verklaart dat Caroline als kind verkracht werd door haar vader Marcel en deze zijn kleindochter onder druk zet de schuld in de schoenen van papa te schuiven.

Gevolg:

Marcel krijgt een hartaanval en sterft . Caroline wordt veroordeeld  tot een geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf voor laster en eerroof. Pascal wordt aanzien als brave huisvader en krijgt de voogdij. Saartje wordt verder seksueel misbruikt.

De flying monkey: de broer van de prooi.


Voorbeeld 2: Stief-en pleegkinderen:

De mama van Maaike sterft aan kanker. Haar papa trouwt enkele jaren later met Natalia, moeder van twee kinderen. Natalia draagt haar eigen kinderen naar voor als wonderkinderen en strooit overal rond dat Maaike een lastpak is. Natalia kan de werkdruk van het nieuwe samengesteld gezin niet aan en krijgt het voor elkaar dat Maaike naar een internaat moet. Maaike is een leuk en lief kind dat op weekdagen rust kan vinden in de instelling. De weekends en vakanties op het thuisfront, zijn een hel voor het kind. Haar papa werkt in de horeca en de kinderen van Natalia zijn meestal bij hun natuurlijke vader. Natalia behandelt Maaike als Assepoester terwijl zijzelf geniet van zon, soaps kijken en romans lezen. Maaike is mentaal uitgeput en heeft spierpijn van het vele vermoeiende werk. Natalia verklaart aan enkele flying monkeys dat Maaike thuis weigert de vaat te doen en niet eens haar eigen bord opruimt. De zorgcoördinator schrijft in verslagen dat Maaike thuis opstandig en lastig is. Natalia wordt naar voor geschoven als slachtoffer van een tiener die zich verzet tegen het nieuwe huwelijk van haar papa. Maaike krijgt ervan langs door opvoeders, leerkrachten, consulenten, jeugdrechters, advocaten en haar eigen papa.

Gevolg:

Maaike blijft slachtoffer van mentaal geweld en belandt uiteindelijk in een burn-out, depressie, krijgt PTSS en wordt suïcide.

In de nieuwe verslagen bestemd voor de jeugdrechtbank, staat vermeld dat zij het overlijden van haar mama niet kan verwerken.

De flying monkey: de zorgcoördinator van de prooi.


Voorbeeld 3: Dreigtelefoontjes

Mieke heeft zich losgetrokken uit de destructieve relatie met Jonas.

Jonas blijft stalken en dreigtelefoontjes plegen. Hij belt constant naar Mieke tijdens de kantooruren. Mieke legt haar voicemail aan zodat zij niet meer gestoord kan worden tijdens gesprekken met klanten. Jonas schreeuwt op enkele dagen tijd haar voicemail vol.

Vervolgens belt hij rechtstreeks naar Miekes kantoor gezien zij de hoofdtelefoniste is van het bedrijf. Dit heeft als gevolg dat Miekes collega’s voortaan alle telefoons aannemen en bedreigd worden wanneer zij weigeren Mieke door te schakelen zonder geldige of dringende reden.

Mieke neemt een dag verlof en stapt naar de politie voor zij haar antwoordapparaat leegmaakt. Men maakt wel een procesverbaal op, maar geeft aan dat deze systematisch zal geklasseerd worden, er staan namelijk geen doodsbedreigingen op, enkel maar woedeaanvallen. Een verhoor bij de werkgever of bij de collega’s komt er niet. De situatie loopt uit de hand. Mieke krijgt haar ontslag.

Jonas laat zijn advocaat voortdurend bepleiten dat Mieke een geslepen en gespleten persoonlijkheid bezit en zelfs anonieme telefoontjes doet naar Jonas werkgever, met als doel de arme man zijn baan te ontnemen.

Gevolg:

Mieke wordt door juridische machthebbers jarenlang beschouwd als een psychisch gestoorde vrouw en Jonas als slachtoffer van een narcist. Mieke wordt door rechters de mond gesnoerd telkens zij een poging doet op te komen voor haar rechten. Elke rechtbankzitting begint met doorlichting van het opgebouwde dossier, een dossier vol met pathologische leugens alsook spiegeling van ziekmakende feiten van dader op zijn prooi.

De flying monkey:  de advocaat van de dader . *


*Ook jouw eigen advocaat of de advocaat van de gezamenlijke kinderen, kan tot de flying monkeys behoren.

flyingmonkeys
flyingmonkeys
flyingmonkeys

Is de term juridisch vastgelegd?

In de medische sector of bij reguliere hulpverlening, is de term niet bekend. Ook in rechtbanken mag je hem dus niet gebruiken, ook al zijn het duivelse streken.


Hebben de flying monkeys meineed gepleegd waardoor jij onterecht veroordeeld bent, win juridisch advies in.

Ikzelf heb de dader nooit voor de rechtbank gedaagd omdat het opbotsen is tegen een netwerk geïndoctrineerde personen. Ik ben als prooi van mening dat het geen nut heeft te vechten tegen andere slachtoffers. Hiermee breng je uzelf vooral in een negatief daglicht.

Elk dossier is echter anders en er is een groot verschil tussen de macht van de daders.

Het spreekt voor zich dat het netwerk van een narcistische ouder niet zo gevaarlijk is als een mensenhandel netwerk  waarbij mogelijk advocaten of rechters tot het vaste cliënteel behoren.


Tekst: Mieke Van Liefde

Opmerking: Ik gebruik de journalistieke standaard 'hij ' voor de meerderheid van de voornaamwoorden in dit artikel omdat dit makkelijker leest. Ik bedoel uiteraard hij/zij.


Bronnen:


Hulp nodig?

Werd u getriggerd door dit blog?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nood aan een gesprek, neem dan gratis contact op met tele-onthaal op het nummer 106.

Zelfmoordplannen? De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken op het gratis nummer 1813 en via chat.


Is het herkenbaar?

Na het lezen van bovenstaande voorbeelden, kan jij vermoedelijk minstens één verhaal vertellen over een dader en zijn prooi.

 • Misschien werd jij wel onterecht veroordeeld door de schuld van een flying monkey?
 • Misschien was je zelf wel de vliegende aap van een destructief brein?
 • Is het herkenbaar voor je? Plaats gerust je verhaal hieronder.

Wil je liever niet openbaar reageren? Stuur gerust een PB via de sociale media of via miekevanliefde@outlook.be


flyingmonkeys

Mieke Van Liefde

                                                                              

  Auteur en blogger over destructieve relaties

                                                                                            https://miekevanliefde.be/  

Heb jij pijn of verdriet? Heb je nood aan een luisterend oor?
Zoek je hulp? Wil je advies en inzicht? Zoek je een leuk team om lief en leed mee te delen? Of wil je mij gewoon volgen?
Meld je dan hier gratis aan:

Share
Share and get paid.

15 comments