Flying monkeys binnen het narcisme


Je hebt vermoedelijk al eens horen praten over flying monkeys.

De term wordt voortdurend gebruikt door slachtoffers van narcisten tijdens hun bijeenkomsten.

In dit blog kan je de volgende uitleg vinden:

 • Wat zijn flying monkeys?
 • Synoniemen voor de term flying monkeys
 • Afkomst van de benaming flying monkeys
 • De daders en slachtoffers
 • Voorbeelden van flying monkeys
 • Doen de flying monkeys bewust kwaad?
 • Heeft het nut de flying monkeys in te lichten?
 • Brengen flying monkeys schade toe?
 • Enkele voorbeelden hoe flying monkeys te werk gaan

   1. Voorbeeld 1: Seksueel geweld
   2. Voorbeeld 2: Stief-en pleegkinderen
   3. Voorbeeld 3: Dreigtelefoontjes

 • Is de term juridisch vastgelegd?


Wat zijn flying monkeys?

Flying monkeys kan je letterlijk vertalen als ‘vliegende apen’.
Het zijn menselijke aapjes die ingezet worden als pionnen voor laster, eerroof en machtsmisbruik. Personen die door daders ingezet worden om via leugens hun prooi(en) in een slecht daglicht te stellen. De dader gebruikt anderen met het doel winst te boeken.
Persoonlijk vergelijk ik de psychologische term ‘flying monkey’ het liefst met de juridische term ‘meineed plegen’, tenminste wanneer het gaat om de roddelende bavianen. Er zijn ook knechtjes die uit naam van de narcist iemand schaduwen, de prooi achtervolgen of diens voorwerpen vernielen.
Er zijn zelfs psychopaten die erin slagen derden te overtuigen om in hun naam de perfecte moord te plegen. Flying monkeys kunnen dus ook gratis huurmoordenaars zijn.

Synoniemen voor de term flying monkeys

Flying Monkeys oftewel :

 • Dancing baboons
 • Enablers
 • Followers
 • Knechten
 • Onderkruipers
 • Slaafjes
 • Meelopers
 • Aanhangers
 • Getrouwen
 • Dienders
 • Spionnen
 • Kwelgeesten
 • Trollenleger

flyingmonkeys


Afkomst van de benaming flying monkeys

De term werd bekend door de film ‘Wizard of Oz’.

In deze film maakte een heks gebruik van vliegende apen die werden ingezet om anderen kwaad te doen.

De benaming was er echter al in 1900 toen de Amerikaanse auteur L. Frank Baum gevleugelde apen inzette in de roman ‘The Wonderful Wizard of Oz’.

De fantasy film ‘The wizard of Oz’ uit 1939, gebaseerd op het boek van Baum, maakte de vliegende apen populair, tenminste als bron voor angst of kwaad.

Het ligt voor de hand dat de vergelijking bekend is in de context van mishandeling en misbruik, gezien de knechtjes van de narcist ook hem onvoorwaardelijk dienen.

De daders en slachtoffers

Flying monkeys worden in alle mogelijke branches ingezet.

Je kan ze vinden op de werkvloer, op school, tijdens een scheiding , tijdens het onderzoek naar een misdaad, ...

Denk maar aan de narcistische ex  die krachtig gebruik maakt van de ganse familie -, vrienden- en kennissenkring om zijn eigen ziekelijke daden te spiegelen op  het slachtoffer .Om deze reden is het ook ten stelligste af te raden de narcist te confronteren met de ontmaskering van het narcistisch geweld. Het gevolg is namelijk dat deze flying monkeys inzet om overal te gaan verkondigen dat jij labiel of narcistisch bent.

Pleegkinderen zijn makkelijk slachtoffer van pleegouders die de babysit, leerkrachten, opvoeders of directie, artsen enz. gebruiken als flying monkey. Het kind slachtoffer wordt benadeeld ten opzichte van de eigen kroost.

Flying monkeys worden ook vaak ingezet om te ontsnappen aan straf na een misdrijf .

De daders zijn sowieso individuen met weinig gevoel voor empathie, gebrek aan berouw, genieters van machtsmisbruik en leugenaars. Gezien zij de ene na de andere vliegende aap inzetten, kunnen we spreken van pathologische leugenaars.

Kortom, de daders van destructieve relaties: narcisten, psychopaten, sociopaten, sadisten, pedofielen, verkrachters, loverboys, geweldplegers, moordenaars, …

flyingmonkeys


flyingmonkeysVoorbeelden van flying monkeys

 • Broertjes, zusjes, klasgenoten
 • De familie van de prooi
 • De familie van de dader
 • Je eigen kinderen
 • De kinderen uit een eerder huwelijk van de dader
 • De kinderen uit een eerder huwelijk van de prooi
 • De kennissen-of vriendenkring van de prooi
 • De kennissen-of vriendenkring van de dader
 • Buren
 • Collega’s
 • De exen of nieuwe partners
 • Leerkrachten
 • Directie
 • Ouders van klasgenoten
 • Poetshulp of gezinshulp
 • Oppas
 • Clb of VK
 • Personeel van ‘Kind en gezin’
 • Consulenten, gezinsvoogden van Jongerenwelzijn, jeugdhulp of WSG.
 • Zorgcoördinatoren
 • Personeel binnen een bezoekruimte
 • Politie en andere ordediensten
 • Advocaten
 • Rechters, kinderrechters, jeugdrechters of andere gezagsdragers


flyingmonkeys


flyingmonkeys


flyingmonkeys


Doen de flying monkeys bewust kwaad?

Sommigen wel, anderen niet.

Het is een feit dat de ene narcist zich graag voor zijn kar laat spannen om de andere narcist te helpen in zijn doel, zelfs als het slachtoffer een onbekende is. Een narcist geniet namelijk van machtsmisbruik. Het voedsel van de ene voedt de nood van de ander.

Mijns inziens zijn de meesten zich van geen kwaad bewust. Ik ga hiervan uit gezien ikzelf in het verleden werd ingezet als flying monkey tijdens de scheiding van mijn ex. Ik geloofde de lastercampagne die over de vrouw werd gevoerd, zelfs wanneer verhalen compleet niet strookten met mijn eigen vaststellingen. Mijn vermoeden wordt ook bevestigd door een psychologieauteur. Volgens Angela Atkinson zijn vliegende apen meestal gemanipuleerde mensen die de laster over het slachtoffer geloven, De dader kan zo erg manipuleren of zich in de slachtofferrol schuiven, dat je de leugens gelooft. Het is in werkelijkheid een maskerade binnen een schouwspel, een toneelstuk dat heel lang gespeeld kan worden. Maar beetje bij beetje gaat het dagen, zeker wanneer jouw rol als vliegende aap wordt omgezet naar het martelaarschap de volgende prooi te zijn en merkt dat dezelfde verhalen naar jou gespiegeld worden. Schrik niet als je in juridische verslagen  hetzelfde aantreft als datgene wat jij destijds geloofde, maar deze keer met jouw naam eraan gekoppeld.


Heeft het nut de flying monkeys in te lichten?

Vertel hun niks, want ze zullen het gaan overbrieven.


Richt je niet op de flying monkeys om te proberen hen aan jouw kant te krijgen, de dader die vermoedelijk een niet gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis bezit, was je voor. Hij gedraagt zich tegenover hen als een sociale en amicale persoon. Jouw pogingen geven net bevestiging van het beeld dat de narcist over jou heeft gespiegeld. Gedraag je uiterst charmant tegen hen, vermijd hen of verbreek het contact. Weet dat ze vroeg of laat de maskerade zullen ontdekken.

Ben je d