Stop het legaal ruïneren van ex-partner


Dader wordt slachtoffer.

Slachtoffer wordt dader.

Ken je dat gevoel?

Daarom willen slachtoffers het kabinet van justitie er toe bewegen dat gewelddadige narcisten niet langer meer weg mogen komen met hun daden.

Daden waarmee ze hun partner en kinderen een hoop geweld en onrecht aan doen.

Daden waarmee ze hun partner en kinderen tot op het bot kapot maken.

Dit door geestelijke en/of lichamelijke mishandeling en/of seksueel misbruik van kinderen en/of partner.

Alsook het financieel uitkleden van hun partner.

Door hun gewiekste manier van handelen en het van tevoren uitdenken van een plan om hun eigen hachje te redden, komen ze vaak met alles weg.

Ze zijn er meester in om politie, justitie,  jeugdzorg en alle andere instanties waar ze mee te maken krijgen te manipuleren en zo te overtuigen van hun zogenaamde onschuld. 

Quote


Justitie laat dit allemaal gebeuren! Er worden zoveel fouten gemaakt, dat houd je niet voor mogelijk!


Ervaring door Slachtoffers 

Overheidsinstellingen als jeugdzorg en kinderbescherming, degene waarvan je denkt dat die er in het belang van de kinderen zijn, maken zulke grove fouten.

Hun reactie: "wij doen niet aan waarheidsvinding"...

Nee, maar jullie moeten wel feitenonderzoek doen... en ook dat wordt vaak niet gedaan.

Officiële rapporten die vol interpretaties en aannames staan, terwijl het objectief zou moeten zijn… Aannames die vervolgens weerlegd zijn, worden vaak niet aangepast of gewoon weer opgenomen in een volgend rapport, waardoor die interpretaties en aannames toch weer worden gebruikt. Terwijl de nieuwe informatie er wel in staat, maar ergens achterin het inmiddels al dikke dossier. Hierdoor worden er weer opnieuw fouten gemaakt.

Ook komt het vaak voor dat nieuwe belangrijke informatie niet wordt opgenomen in het dossier, waardoor er, ja je snapt het al... nog meer fouten worden gemaakt...

Verder gebeurt het vaak dat er steeds een nieuwe gezinsvoogd of raadsonderzoeker wordt aangesteld op 1 dossier. Dit veroorzaakt dus opnieuw grove fouten.

  • Familierechters houden vaak geen rekening met lopende strafzaken.
  • Kinderen worden niet geloofd, terwijl ze met de gruwelijkste verhalen van misbruik komen.
  • Kinderen onder de 4 worden vaak niet verhoord omdat er geen fysiek bewijs is...
  • Het wordt vaak te snel afgedaan als vechtscheiding.

Om dit blog te schrijven, heb ik geprobeerd informatie te krijgen van instanties. Het is te gek voor woorden dat ze zelf niet eens op de hoogte zijn van de wetten en regels.

Het proces:

Jeugdzorg ➡️ politie ➡️ Rijksoverheid ➡️ juridisch loket...

Geen van allen konden mij vertellen hoe de gang van zaken is bij het al dan niet verhoren van kleine kinderen.

Mijn vraag was of ze mij konden vertellen vanaf welke leeftijd kinderen mogen verhoord worden, al dan niet door middel van spel, als ze zijn mishandeld of misbruikt.

Geen van allen konden ze mij, ook niet na uitzoeken, hier antwoord op geven.

Dit is toch al een teken aan de wand lijkt me zo.

Bovenstaand verhaal is op velen onder jullie van toepassing. 

Het zou jouw verhaal kunnen zijn. 

Daarom heeft iemand die zelf slachtoffer is, een petitie opgestart. 

Ik zou jullie willen vragen om de petitie te tekenen en het zo veel mogelijk te delen!  

Alvast heel erg bedankt!

Groet,

een gast-blogger van Mieke Van Liefde...

Klik  hier voor de petitielink !!!