Stop het legaal ruïneren van ex-partner | Mieke Van Liefde

Stop het legaal ruïneren van ex-partner

Dader wordt slachtoffer, slachtoffer wordt dader. Ken je dat gevoel?

Daarom willen slachtoffers het kabinet van justitie er toe bewegen dat gewelddadige narcisten niet langer wegkomen met hun ziekelijk gedrag, daden waarmee ze hun partner en kinderen een hoop geweld en onrecht aan doen. Gedragsstoornissen waarmee ze hun ex-partner en gezamenlijke kinderen tot op het bot kapot maken, alsook slagen in het financieel uitkleden van hun ex  #financiële uitbuiting door narcist

Door hun gewiekste manier van handelen alsook het tevoren uitdenken van een plan om hun eigen hachje te redden, komen ze meestal met alles weg, gaande van geestelijke of lichamelijke mishandeling en/of seksueel misbruik van kinderen of (ex)partner.

Ze zijn er meester in om politie, justitie, jeugdzorg en alle andere instanties  te manipuleren en hen op een geslepen manier te overtuigen van hun zogenaamde onschuld.

Quote


Justitie laat dit allemaal gebeuren! Er worden zoveel fouten gemaakt, dat houd je niet voor mogelijk!


Ervaring door Slachtoffers 

Overheidsinstellingen als jeugdzorg of andere kinderbescherming organisaties, degene waarvan je dacht dat die in het belang van de kinderen handelen, maken hierdoor grove fouten.

Zij doen niet aan  waarheidsvinding, zij doen niet aan feitenonderzoek 


Hierdoor ontstaan officiële rapporten die vol interpretaties en aannames staan, terwijl deze objectief zouden moeten opgemaakt worden. Aannames die vervolgens weerlegd werden, worden vaak niet aangepast of gewoon weer opgenomen in een volgend rapport, waardoor er opnieuw fouten worden gemaakt.

Ook komt het vaak voor dat belangrijke informatie niet wordt opgenomen in het dossier, waardoor er nog meer fouten worden gemaakt.

Verder gebeurt het vaak dat er steeds een nieuwe gezinsvoogd of raadsonderzoeker wordt aangesteld op 1 dossier. Dit veroorzaakt dan nieuwe grove fouten waardoor het dossier uiteindelijk een warboel geworden is in het belang van de dader.


  • Familierechters houden meestal geen rekening met lopende strafzaken.  
  •  Kinderen worden niet geloofd, terwijl ze de gruwelijkste verhalen van misbruik kunnen getuigen.
  •  Kinderen onder de 4 jaar worden vaak niet verhoord.
  •  Dossiers rond narcistisch geweld worden meestal behandeld onder de noemer vechtscheiding.

Om dit blog te schrijven, hebben meerdere personen geprobeerd informatie vrij te krijgen van bevoegde instanties. Deze geven toe zelf niet eens op de hoogte zijn van de regels en wetten.

Het proces:

Jeugdzorg ➡️ politie ➡️ Rijksoverheid ➡️ juridisch loket...

Geen van allen konden uitleggen wat de wettelijke gang van zaken is bij het al dan niet  verhoren van kleine kinderen . Niemand kon vertellen vanaf welke leeftijd kinderen mogen verhoord worden, al dan niet door middel van spel wanneer ze mishandeld of seksueel misbruikt werden.  

Blijkbaar hangt het af van de goodwill van de bevoegde onderzoeksrechter, dit is toch al een teken aan de wand lijkt me zo.

Bovenstaand verhaal is op velen onder jullie van toepassing. 

Het zou jouw verhaal kunnen zijn. 

Daarom heeft iemand die zelf slachtoffer is, een petitie opgestart.

Ik zou jullie willen vragen om de petitie te tekenen en het zo veel mogelijk te delen!

Alvast heel erg bedankt!

Mieke Van Liefde en lotgenoten

Klik  hier voor de petitielink !!!


Share
Earn €1 per 1000 shares.